Διγαήτας

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Διγαήτας

Περισσότερα...

Περίληψη

"Και από το μέρος του αυθεντός του επισκόπου ήλθεν κύριος Αθανάσιος ο Στεβένης και κύριος Τζίλιος Διγαήτας και ήφερον έγγραφα τον όρκ[ων] των γερόντων...[εκ μέρους του επισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου]...."

Γεγονός

Μεταφορά εγγράφων από τον Τζίλιο Διγαήτα εκ μέρους του επισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1478 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τίτλος

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Fr. Miklosich - J. Muller

Δημοσίευση

t. 5, Volumen Quintum Vindobonae Carolus Gerold 1887

Σελίδα αναφοράς

73

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/