Διονύσιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Διονύσιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εις συμβόλαιον του 1557, υπάρχει βεβαίωσιν του πατρός του Ιεράρχου ότι ήγε τότε το δέκατον έτος της ηλικίας του. "αφνζ ινδ. α΄ ημέρα 27 του Οκτωβρίου μηνός,...ο κρ. νούτζος σηγούρος εσυμφώνησε με τον κρ. νικόλαν αναγνώστη Καιροφύλαν ίνα οφείλη να μαθητεύση το παιδί αυτού ονόματι δραγανίγος χρόνων ι΄......................, (Σημ. Ζώη: Συμβολαιογράφοι διάφοροι σελ. 348)

Γεγονός

Μαθητεία του Δραγανίγου Σιγούρου, μετέπειτα Διονυσίου, δίπλα στον Νικόλαν αναγνώστη Καιροφύλα σύμφωνα με συμβόλαιο του 1557.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

αφνζ΄ Οκτώβριος 27

Περισσότερα...

Γεγονός

Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

16ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ο Άγιος Διονύσιος ο εκ Ζακύνθου. Μελέτη ιστοριο-βιογραφική

Τίτλος

Ο Άγιος Διονύσιος ο εκ Ζακύνθου. Μελέτη ιστοριο-βιογραφική

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Λεωνίδας Χ. Ζώης

Δημοσίευση

Έκδοσις Β΄, Εκδ.Οίκος Γ. Βασιλείου, Αθήναι 1925

Σελίδα αναφοράς

12

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησιαστική Διοίκηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/