Δονάτος , Λεονάρδος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Δονάτος , Λεονάρδος

Περισσότερα...

Περίληψη

"Η εξής έκθεσις του εν Ρώμη πρεσβευτού της Ενετικής δημοκρατίας Λεονάρδου Δονάτου (12 φεβρουαρίου 1582) αφηγείται λεπτομερώς τα κατά την αποστολήν της προς τον Ιερεμίαν πρεσβείας του πάπα [Γρηγορίου ΙΓ΄]". [Ακολουθεί η έκθεσις εν σελ. ξζ΄-ξη΄]

Γεγονός

Πρεσβευτής της Βενετίας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ρώμη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1582 Φεβρουαρίου 12

Περισσότερα...

Γεγονός

Έκθεση του πρεσβευτή της Βενετίας Λεονάρδου Δονάτου για την αποστολή της πρεσβείας του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ προς τον Ιερεμία

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ρώμη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1582 Φεβρουαρίου 12

Περισσότερα...

Παραπομπή

Βιογραφικόν σχεδίασμα περί πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594)

Τίτλος

Βιογραφικόν σχεδίασμα περί πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594)

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Ν. Σάθας

Δημοσίευση

εν Αθήναις 1870

Σελίδα αναφοράς

ξζ΄

Θέμα

Καθολικισμός

Διπλωματία

Αξιώματα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/