Τεκμήρια από Όλα τα κέντρα

10 >>

Σύνολο: 3981

O Barnes θεωρεί ότι η ισχυροποίηση του Ζέρβα, ο οποίος ελέγχεται πλήρως, είναι ο μόνος τρόπος να λήξει οριστικά ο Εμφύλιος και ζητεί να αυξηθούν κατά πολύ τα εφόδια που αποστέλλονται στον Ε.Δ.Ε.Σ.

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Barnes θεωρεί ότι η ισχυροποίηση του Ζέρβα, ο οποίος ελέγχεται πλήρως, είναι ο μόνος τρόπος να λήξει οριστικά ο Εμφύλιος και ζητεί να αυξηθούν κατά πολύ τα εφόδια που αποστέλλονται στον Ε.Δ.Ε.Σ.

O Barnes τηλεγραφεί ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. επετέθη εναντίον του Ζέρβα στο Τετράκωμο και στο Κλειδί, αλλά απωθήθηκε με ευκολία.

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Barnes τηλεγραφεί ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. επετέθη εναντίον του Ζέρβα στο Τετράκωμο και στο Κλειδί, αλλά απωθήθηκε με ευκολία.

O Campbell τηλεγραφεί στο F.O. ότι η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση έχει βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, με έμμεσο τρόπο, καθώς ο Γιουγκοσλάβος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε στους πρεσβευτές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας ότι καν

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Campbell τηλεγραφεί στο F.O. ότι η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση έχει βοηθήσει σημαντικά την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, με έμμεσο τρόπο, καθώς ο Γιουγκοσλάβος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε στους πρεσβευτές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού θα σταματήσει η σύγκρουση, η οποία έχει αρχίσει και απειλεί την ειρήνη στα Βαλκάνια. Ο Campbell σημειώνει ότι με τη δήλωση αυτή υπονοείται ότι ίσως η Γιουγκοσλαβία αναγκασθεί να εισέλθει στον πόλεμο. Επίσης υπογραμμίζει ότι η Γιουγκοσλαβία δεν πρόκειται να δηλώσει ότι θα παραμείνει ουδέτερη.

O Churchill ανακοινώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων την έναρξη της γερμανικής επίθεσης κατά της Κρήτης και δηλώνει ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες, η κατάσταση στο νησί βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Churchill ανακοινώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων την έναρξη της γερμανικής επίθεσης κατά της Κρήτης και δηλώνει ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες, η κατάσταση στο νησί βρίσκεται υπό έλεγχο.

O Hammond τηλεγραφεί ότι στις 5 μ.μ. εξεδόθη εντολή του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ. προς όλες τις μονάδες του να παύσουν πυρ και κάθε κίνηση εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. τα μεσάνυχτα της 3ης προς 4η Φεβρουαρίου

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Hammond τηλεγραφεί ότι στις 5 μ.μ. εξεδόθη εντολή του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ. προς όλες τις μονάδες του να παύσουν πυρ και κάθε κίνηση εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. τα μεσάνυχτα της 3ης προς 4η Φεβρουαρίου

O Hammond τηλεγραφεί ότι το Εθνικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τέσσερις μήνες, για 10 μέρες. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ κάθε συνεδρίας, 22 μέλη του λαμβάνουν μέρος στην Π.Ε.Ε.Α. για την εφαρμογή των αποφάσεών του, οι οποίες λαμβάνονται κατά πλειοψηφ

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Hammond τηλεγραφεί ότι το Εθνικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τέσσερις μήνες, για 10 μέρες. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ κάθε συνεδρίας, 22 μέλη του λαμβάνουν μέρος στην Π.Ε.Ε.Α. για την εφαρμογή των αποφάσεών του, οι οποίες λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

O Hammond, σε σχόλιό του σχετικά με την έκκληση του Μπαρτζιλάι, σημειώνει ότι ο αριθμός των διασωθέντων Εβραίων είναι μεγαλύτερος, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του Αρχιραββίνου. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι από τους 55.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης, είναι

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Hammond, σε σχόλιό του σχετικά με την έκκληση του Μπαρτζιλάι, σημειώνει ότι ο αριθμός των διασωθέντων Εβραίων είναι μεγαλύτερος, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του Αρχιραββίνου. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι από τους 55.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης, είναι πρόσφυγες οι 9.000, από τους 7.000 της Αθήνας οι 6.300, ενώ από τους 5.000 των Ιωαννίνων δεν σώθηκε κανείς. Στις περιοχές του Ε.Λ.Α.Σ. βρίσκονται 500, ενώ από τους 20.000 που πρέπει να έχουν σωθεί, τουλάχιστον οι μισοί είναι διασκορπισμένοι στα βουνά σε όλη τη χώρα.

O Lanz διεμήνυσε στον Barnes, από τα Ιωάννινα, ότι είχε λάβει εντολή να συναντηθεί μαζί του από τους στρατηγούς που οργάνωσαν την αποτυχημένη απόπειρα της Wehrmacht εναντίον του Hitler, μόλις πριν την εκδήλωση της απόπειρας αυτής. Δεν μπορεί πλέον να συνα

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Lanz διεμήνυσε στον Barnes, από τα Ιωάννινα, ότι είχε λάβει εντολή να συναντηθεί μαζί του από τους στρατηγούς που οργάνωσαν την αποτυχημένη απόπειρα της Wehrmacht εναντίον του Hitler, μόλις πριν την εκδήλωση της απόπειρας αυτής. Δεν μπορεί πλέον να συναντηθεί "επισήμως" με τον Barnes, αλλά επιθυμεί "ανεπίσημη" συνάντηση. Το μήνυμα του Lanz εκτιμάται ότι ίσως αποτελεί απόπειρα των Γερμανών να πληροφορηθούν τα μελλοντικά βρετανικά σχέδια ή να δυσφημίσουν τον Ε.Δ.Ε.Σ., ωστόσο ο Γερμανός Στρατηγός θα ενθαρρυνθεί να αναλάβει δράση, ανεξάρτητα από τα τεκταινόμενα στη Γερμανία.

O Leeper διαβιβάζει στον Eden έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία του παρέδωσε ο Τσουδερός. Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι ο λαός δεν θεωρεί σημαντικό ζήτημα το πολιτειακό, καθώς το κύρος της ελληνικής Κυβέρνησης είναι ισχυρό και η εκστρατεία τ

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Leeper διαβιβάζει στον Eden έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία του παρέδωσε ο Τσουδερός. Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι ο λαός δεν θεωρεί σημαντικό ζήτημα το πολιτειακό, καθώς το κύρος της ελληνικής Κυβέρνησης είναι ισχυρό και η εκστρατεία του Ε.Α.Μ. εναντίον του Γεωργίου Β' δεν έχει απήχηση. Ο Leeper σημειώνει ότι όλες οι σχετικές εκθέσεις των βρετανικών πηγών βεβαιώνουν περί του αντιθέτου.

O Leeper πληροφορεί το F.O. ότι ο Churchill και ο Wilson αποφάσισαν να μην χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες βρετανικές μονάδες καταδρομών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Leeper πληροφορεί το F.O. ότι ο Churchill και ο Wilson αποφάσισαν να μην χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες βρετανικές μονάδες καταδρομών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

O Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι πρόκειται να αναχωρήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, αεροπορικώς, για τη Νάπολη. Η ελληνική Κυβέρνηση του ζήτησε να αναχωρήσει στις 7 του μηνός, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί η από κοινού μετακίνησή τους και είχαν ολοκληρθεί

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι πρόκειται να αναχωρήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, αεροπορικώς, για τη Νάπολη. Η ελληνική Κυβέρνηση του ζήτησε να αναχωρήσει στις 7 του μηνός, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί η από κοινού μετακίνησή τους και είχαν ολοκληρθεί οι προετοιμασίες εκ μέρους του. Το ζήτημα δημιούργησαν οι υπουργοί του Ε.Α.Μ., με τη δικαιολογία ότι οι Αμερικανοί επιτετραμμένοι θα παραμείνουν στο Κάιρο.

O Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Παπανδρέου και οι βρετανικές στρατιωτικές αρχές θεωρούν σημαντικό να εκκαθαρισθεί το Κάιρο από όλους τους ανεπιθύμητους Έλληνες αξιωματικούς και όσους δεν εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα. Στα πλαίσια αυτά, ήδη, αποστρατε

Ενότητα: Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
O Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Παπανδρέου και οι βρετανικές στρατιωτικές αρχές θεωρούν σημαντικό να εκκαθαρισθεί το Κάιρο από όλους τους ανεπιθύμητους Έλληνες αξιωματικούς και όσους δεν εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα. Στα πλαίσια αυτά, ήδη, αποστρατεύθηκαν πέντε στρατηγοί και 17 συνταγματάρχες, οι οποίοι θα σταλούν, μάλλον, στην Asmara.
10 >>