Αποτελέσματα Αναζήτησης

Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα
Τίτλος Συλλογή
Βάμβας , Νεόφυτος Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Ο Δωρόθεος Πρώιος γράφει τη 25 Μαΐου 1805 προς τον Αδ. Κοραήν: "Κατά ζήτησιν των Ζωσιμάδων γένεται εν τη ημετέρα Σχολή [=του Γένους] λεξικόν της ελληνικής γλώσσης,εις το οποίον είναι διωρισμένοι εξ διδάσκαλοι, οίτινες και μέλη του Μουσείου προσεγράφησαν, εξ ων οι τρεις είναι μαθηταί της εν Χίω διατριβής μου". [Καθώς εκ των εν σελ. 229 δημοσιευομένων ψηφισμάτων εμφαίνεται οι τρεις ούτοι μαθηταί του Πρωίου είναι ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Παΐσιος Καραπατάς και ο Νικόλαος Λογάδης]
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
3,2 ΑΡ-ΒΛΕΠΩ
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
3,1 ΑΡ-Β (-άρα -ἀφῆς)
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
1
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
4,1 ΒΛΕΦΑΡΙΔΑ-Γ (βλεφαρίδα-γάργαρος)
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
2 ΑΝ-ΑΠ
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
4,2 γαρδαλώνω-γεροδάσκαλος
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
5,1 γεροδέματος -γλωσσωτός
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α', Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής: της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
5,2 γναθάδα -δαχτυλωτός