Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος

Το Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος (Κ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Ε. Μυλωνά με σκοπό την έρευνα της Ιστορίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητος. Το Κέντρο άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί το 1980 όταν προσελήφθη ο πρώτος του ερευνητής.