Αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό ερευνών

Με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών την 29η Μαρτίου του 1977 την οποία επικύρωσε την 21η Απριλίου του ιδίου έτους η Ολομέλεια άρχισε η διαδικασία ίδρυσης του «Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» η οποία ολοκληρώθηκε με την ψήφιση από την Βουλή του Ιδρυτικού Νόμου 801 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 9η Αυγούστου 1978.