Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

10 >>

Σύνολο: 2212

-

Ενότητα: Ψηφιακή Συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου στον Κάβαλο Λευκάδας
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

-

Ενότητα: Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
Δεν υπάρχει περιγραφή

37 Κορωναίικα παραμύθια, συλλεγέντα υπό Γεωργίας Ταρσούλη (1921-1930), 2 παραδόσεις και 5 παροιμίαι

Ενότητα: Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
105 σελίδες 4ου και 16ου σχήματος. Περιέχει 37 παραμύθια, 2 παραδόσεις και 5 παροιμίες.
10 >>