Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων

Oι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, ύστερα από την αναβίωσή τους το 1896 στην Αθήνα, απέκτησαν σύγχρονη, πανανθρώπινη, οικουμενική διάσταση. Το 2004, έναν ολόκληρο αιώνα μετά, διοργανώθηκαν και πάλι στην Αθήνα. Το Τρίγλωσσο Λεξικό Ορολογίας Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ακαδημίας Αθηνών εκδόθηκε στο πλαίσιο αυτό, της 28ης Ολυμπιάδας Αθήνα 2004. Το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη ορολογία για κάθε άθλημα (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική) και παράλληλα μια ορολογία που αφορά πολλά από τα λειτουργικά καθήκοντα των υπευθύνων. Για τα αγωνίσματα που υπήρχαν στην αρχαιότητα (π.χ. στίβος) αναφέρεται και η αρχαία ορολογία (έφορος, αφέτης, αγωνοδίκης κ.λπ.).

Επιστημονική Ορολογία

Το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών συμβάλλει, από το 1986 έως σήμερα στην ελληνική απόδοση Ορολογίας Επιστημών αιχμής, μέσα από τη δημοσίευση ορολογίας επιστημών στα Δελτία Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών που εκδίδει το Κέντρο. Οι άξονες, η σκοποθεσία και τα αποτελέσματα ενός τέτοιου ερευνητικού προσανατολισμού περιγράφονται εδώ.

Το ΚΕΕΟΝ και η έρευνα των νεολογισμών (ελληνογενών και ξενόγλωσσων): σκοποί, μεθοδολογία, οργάνωση

Στο Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών διεξάγεται πρωτογενής έρευνα στον τομέα της νεολογίας και της επιστημονικής ορολογίας. Μετά από συστηματική ημιαυτόματη αποδελτίωση καταγράφονται και ταξινομούνται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού προγράμματος ΝΕΟΔΗΜΙΑ οι νεολογισμοί που εμφανίζονται κυρίως στον ελληνικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο.