Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

Η συλλογή αυτή αποτελείται από ψηφιοποιημένες συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους με βάση ιστορικά αρχεία 18ου-19ου αιώνα», και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006", Άξονας Προτεραιότητας: 1 Παιδεία και Πολιτισμός, Μέτρο: 1.3 Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.

Οι συλλογές αυτές είναι οι εξής:

  • Αρχείο Γεωργίου Τερτσέτη
  • Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη
  • Αρχείο Δημητρίου Χατζίσκου
  • Αρχείο Διονυσίου Σολωμού 
Η επιλογή αυτών των αρχείων είχε γίνει με κριτήριο τη θεματική ενότητα που τα διακρίνει, καθώς αφορούν όλα την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν στο πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό πεδίο. Το Αρχείο του Γεωργίου Τερτσέτη (1800-1874), νομικού, συγγραφέα με ενεργή παρουσία στα χρόνια της Επανάστασης και της Αντιβασιλείας, συνίσταται στο αυτόγραφο του Γεωργίου Τερτσέτη «Βίος Νικηταρά» καθώς και αντίγραφο του ιδίου κειμένου με σημειώσεις του Τερτσέτη.

Το Αρχείο του Ιωάννη Κωλέττη (1773;-1847), επιφανούς πολιτικού που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή από την αρχή της Επανάστασης μέχρι το θάνατό του, αποτελεί ψηφιακή αποκατάσταση δύο από τα τρία γνωστά τμήματα του αρχείου του, του τμήματος που ανήκη στο Ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα και του τμήματος που ανήκει στην Ακαδημία Αθηνών. Έγγγραφα του Αρχείου βρίσκονται επίσης στη Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Το Αρχείο Δημητρίου Χατζίσκου (1805-1877) αγωνιστή της Επανάστασης με σηματνική πολιτική δράση σχεδόν μέχρι το θάνατό του, περιέχει αλληλογραφία από όλο το διάστημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Το Αρχείο Διονυσίου Σολωμού (1798-1857) αποτελείται από ένα μεγάλο μέρος από αυτόγραφα της ποιητικής δημιουργίας του εθνικού ποιητή και από το φάκελο που περιέχει έγγραφα σχετικά με τη δικαστική του περιπέτεια με τον ετεροθαλή αδελφό του ποιητή Ιωάννη Λεονταράκη. Χειρόγραφα και επιστολές του Διονυσίου Σολωμού βρίσκονται επίσης στα Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη και στο Μουσείο Διονυσίου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.