Προκήρυξη Αλέξανδρου Υψηλάντη

Στα κείμενα "Αλέξανδρος Υψηλάντης" και "Φιλική Εταιρεία" θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Υψηλάντη και το πολιτικό πλαίσιο της εποχής.