Ελληνική Επανάσταση. Ενότητα αρχείων ΚΕΜΝΕ 

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο ( 15ος- 19ος αι. ) - Ελληνική Επανάσταση. Ενότητα αρχείων ΚΕΜΝΕ

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο κατά τον  15ο έως τον 19ο αιώνα καθώς επίσης και για την Ελληνική Επανάσταση μέσω του κειμένου "Η παιδεία στις ελληνικές περιοχές υπό βενετική κυριαρχία: λόγοι-κληρικοί, εκπαιδευτικά κέντρα."