Βραχυγραφίες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την επεξήγηση των βραχυγραφιών που χρησιμοποιούνται στα λήμματα του λεξικού του ΚΕΝΔΙ