Προβολή παναρμόνιου και ήχος του «Το παναρμόνιο του Ψάχου»

Μάης
Τρισάγιο
Κεκραγάριο
Απολυτίκιο
Χελιδόνα