Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10

Σύνολο: 213802

εξ Εφέσου , Ιωάννης

Δεν υπάρχει περιγραφή

εξ Ιασίου , Ιωάννης Δημήτριος

Δεν υπάρχει περιγραφή

εξ Ιωαννίνων , Ιωάννης

Δεν υπάρχει περιγραφή

ιστόνιον

Δεν υπάρχει περιγραφή

καπετάν Γεωργάκης

(στ. 115) καπετάν Γεωργάκης, καπετάνιος εις τα Τρικότσοβα της Μάνης εις την Ζαρνάτα

καπετάν Γεωργάκης

Δημοσιεύεται, εκ των αρχείων Σέκερη επιστολή διευθύνοντος μέλους της Φιλικής Εταιρείας προς τον καπετάν Ι.Χ. Φαρμάκην δι΄ ης προτρέπεται ούτος ίνα αφού πρώτον συζητήση μετά των κοινών φίλων Γεωργίου Λ...

ο Κως

Δεν υπάρχει περιγραφή

ο Μεγαλοπρεής , Ιωάσαφ

Δεν υπάρχει περιγραφή

ο εκ Ζαγοράς , Ιωάννης

Δεν υπάρχει περιγραφή

ο εκ Μυριοφύτου , Ιωάννης

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10