Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
7899 Beugnot , A. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24528 Bicknell , P.J. Συγγραφέας Πρόσωπο
9477 Birtachas , S. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
25196 Black , D.I. Συγγραφέας Πρόσωπο
472 Blackwell , Constance Συγγραφέας Πρόσωπο
54109 Blancard , Jules Blancard, Jules Εικονιζόμενα πρόσωπα Πρόσωπο
11213 Blancard , T. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24464 Boeder , H. Συγγραφέας Πρόσωπο
24164 Boehringer , C. Φωτογράφος Πρόσωπο
25568 Bogner , H. Συγγραφέας Πρόσωπο
24190 Boissonnas , Frederic Φωτογράφος Πρόσωπο
5348 Bompaire , J. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
10 >>