(τὰ) πάντα

Ενότητα:

Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας

Λήμμα

(τὰ) πάντα

Γλώσσα: Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Όνομα Φιλοσόφου

Ηράκλειτος

Περισσότερα...

Αριθμός χωρίου

64, 90

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/