Ἡ νομολογία τῶν κριτηρίων τῆς Μυκόνου (17ος - 19ος αἰ.)

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Ἡ νομολογία τῶν κριτηρίων τῆς Μυκόνου (17ος - 19ος αἰ.)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

27-28

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1980-1981

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

3-18

Θεματική ενότητα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των εγγράφων στη συλλογή Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεότερου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/