Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζούντιου. Ἡ εἰς τήν νεοελληνικήν μεταγλώττισις τῶν «Διαταγῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» κατά το Ms. GR. 696 (297) τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζούντιου. Ἡ εἰς τήν νεοελληνικήν μεταγλώττισις τῶν «Διαταγῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» κατά το Ms. GR. 696 (297) τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

27-28

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1980-1981

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Παπαστάθης , Χαράλαμπος Κ.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

363-378

Θεματική ενότητα

Ιστοριογραφία, θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση του νομοκάνονα στη συλλογή Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεότερου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/