Περί τῆς ἀπονομής χάριτος κατά το βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον μέχρι καί τοῦ Καποδιστρίου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Περί τῆς ἀπονομής χάριτος κατά το βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον μέχρι καί τοῦ Καποδιστρίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

20-21

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1973-1974

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Αριθμός σελίδων

3-13

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/