Γρηγορίου Ἀκινδύνου, Ἀνέκδοτη πραγματεία περί (Κωνσταντίνου;) Ἀρμενοπούλου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Γρηγορίου Ἀκινδύνου, Ἀνέκδοτη πραγματεία περί (Κωνσταντίνου;) Ἀρμενοπούλου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

19

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1972

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

111-187

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/