Περί τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης ἐπί Τουρκοκρατίας και μετ' αὐτήν μέχρι και τοῦ Καποδιστρίου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Περί τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης ἐπί Τουρκοκρατίας και μετ' αὐτήν μέχρι και τοῦ Καποδιστρίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

15

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1968

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Αριθμός σελίδων

1-28

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Δικονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Ποινικό δίκαιο-Δικονομικό δίκαιο

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των εγγράφων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/