Τινά περί τῶν προικώων ἔγγράφων κατά τήν Βενετοκρατίαν και τήν Τουρκοκρατίαν

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Τινά περί τῶν προικώων ἔγγράφων κατά τήν Βενετοκρατίαν και τήν Τουρκοκρατίαν

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

12

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1965

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

1-73

Θεματική ενότητα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των εγγράφων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/