Ναξιακά νοταριακά ἔγγραφα τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ δουκάτου τοῦ Αἰγαίου (1538-1577)

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Ναξιακά νοταριακά ἔγγραφα τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ δουκάτου τοῦ Αἰγαίου (1538-1577)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

4

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1951

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

1-8, 110-166

Θεματική ενότητα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Δημοσιονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση εγγράφων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/