Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας : 1780 : εκδιδόμενον μετ΄ εισαγωγής και ιστορικής ανασκοπήσεως των εν αυτώ θεσμών

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας : 1780 : εκδιδόμενον μετ΄ εισαγωγής και ιστορικής ανασκοπήσεως των εν αυτώ θεσμών

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας : 1780 : εκδιδόμενον μετ΄ εισαγωγής και ιστορικής ανασκοπήσεως των εν αυτώ θεσμών

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος σειράς

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Αριθμός τόμου

Δ, Αριθμός 2

Έτος έκδοσης

1936

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Ζέπος , Παναγιώτης Ι.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

1-141

Θεματική ενότητα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Ιστοριογραφία, θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο- Εμπράγματο δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση του Συνταγμάτιου στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/