Άγιος Σπυρίδων Άνδρου ναός

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μνημείο

Άγιος Σπυρίδων Άνδρου ναός

Γεγονός

Ανακαίνιση του ναού Αγίου Σπυρίδωνα με δαπάνη του Μητροπολίτη Άνδρου Διονυσίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Μεσαριά Άνδρου

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1815 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Παραπομπή

Μεσαιωνικαί και μεταγενέστεραι επιγραφαί της νήσου Άνδρου

Τίτλος

Μεσαιωνικαί και μεταγενέστεραι επιγραφαί της νήσου Άνδρου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Δημήτριος Π. Πασχάλης

Δημοσίευση

Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (Ε.Ε.Β.Σ.) 4

Σελίδα αναφοράς

81-82

Σύνδεση με πρόσωπο

Διονύσιος

Περισσότερα...

Καρκάκης , Νικόλαος

Περισσότερα...

Καμπανάκης , Γεώργιος

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Υπό Πασχάλη δημοσιεύεται ένθ΄ ανωτ. επιγραφή σωζομένη εις το υπέρθυρον του επί της οδού Μεσαρίας ναού του αγίου Σπυρίδωνος: "Ούτος ο ναός θαυματουργός Σπυρίδωνος ανακαινίσθη δαπάνης τε και κόπου Διονυσίου Άνδρου Μητροπολίτου το γένος αυτού Νικολάου Καρκάκη ον και φύλαξ(αι) άτρωτον πάσης βλάβης Σπυρίδον θαυματουργέ δια παντός του βίου συνεπιστατούντος τε Γεοργίου Καμπανάκη εις μνημόσυνον αυτών και των γονέων αωιε΄ Σεπτεμβρίου κ΄: 1815."

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/