Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος από την Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι ο Apollonio και άλλοι Ιταλοί συνέβαλαν στους στόχους των Συμμάχων και διατήρησαν τα όπλα τους σε καλή κατάσταση, παρά τις αντίθετες γερμανικές διαταγές που είχαν λάβει.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος από την Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι ο Apollonio και άλλοι Ιταλοί συνέβαλαν στους στόχους των Συμμάχων και διατήρησαν τα όπλα τους σε καλή κατάσταση, παρά τις αντίθετες γερμανικές διαταγές που είχαν λάβει.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7928, 30 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R16026

Λέξεις κλειδιά

Ελληνας αξιωματικός - σύνδεσμος Σ.Σ.Α. στην Κεφαλλονιά

Apollonio

Ιταλοί

Σύμμαχοι

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/