Αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. επιτίθενται εναντίον γερμανικής μηχανοκίνητης φάλαγγας στην οδό Τρικάλων - Λάρισας και καταστρέφουν 10 οχήματα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. επιτίθενται εναντίον γερμανικής μηχανοκίνητης φάλαγγας στην οδό Τρικάλων - Λάρισας και καταστρέφουν 10 οχήματα.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43694/R17213

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ε.Λ.Α.Σ.

Τρίκαλα

Λάρισα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/