Αποφασίζεται ότι οι Ιταλοί στην Κεφαλλονιά είναι αιχμάλωτοι πολέμου, καθώς, έστω και εικονικά, συμμετείχαν στη γερμανική φρουρά του νησιού, και παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα συνεργαζόντουσαν με τους Συμμάχους. Ως εκ τούτου, θα διατηρήσουν τον οπ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Αποφασίζεται ότι οι Ιταλοί στην Κεφαλλονιά είναι αιχμάλωτοι πολέμου, καθώς, έστω και εικονικά, συμμετείχαν στη γερμανική φρουρά του νησιού, και παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα συνεργαζόντουσαν με τους Συμμάχους. Ως εκ τούτου, θα διατηρήσουν τον οπλισμό τους και κάθε άλλο εξοπλισμό, μέχρι να παραδοθούν σε αντιπρόσωπο που θα ορίσουν οι Σύμμαχοι. Στον ίδιο αντιπρόσωπο, εξάλλου, θα παραδοθούν άθικτα τα εφόδια και ο εξοπλισμός που εγκατέλειψαν οι Γερμανοί. [Η Force 133] ζητεί να αφιχθεί το συντομότερο ο συμμαχικός αντιπρόσωπος στο νησί, καθώς τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Ε.Λ.Α.Σ. να ιδιοποιηθεί τον εχθρικό εξοπλισμό.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7928, 30 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R16026

Λέξεις κλειδιά

Ιταλοί αιχμάλωτοι

Κεφαλλονιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Σύμμαχοι

Ε.Λ.Α.Σ.

Force 133

Ε.Λ.Α.Σ. - Ανεφοδιασμός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/