Συμβολή εἰς τήν ἔρευναν τῶν ὑπό τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων παρεχομένων ἐνόρκων ἐγγυήσεων

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Συμβολή εἰς τήν ἔρευναν τῶν ὑπό τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων παρεχομένων ἐνόρκων ἐγγυήσεων

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

12

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1965

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τρωιάνος , Σπ. Ν.

Αριθμός σελίδων

130-168

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Διεθνές δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο-Εκκλησιαστική δικονομία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/