Αρβανιτάκις , Ιωσήφ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αρβανιτάκις , Ιωσήφ

Περισσότερα...

Περίληψη

Κώδιξ 95, αιώνος 17ου, της βιβλιοθήκης Αλ. Κολυβά. "Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγοι μετ΄εξηγήσεως Νικήτα του Σερράν". Εν φ, 2α προηγείται πίναξ, ου άνωθεν αναγιγνώσκεται: "Κτήμα Ιωσήφ ιερομονάχου εξ Αιτωλίας Αρβανιτάκη του και ιατρού ελέω θεού. Εγένετο σεπτεμβρίου ιε΄του αχξγ΄έτους. Ηγοράσθη δια χρημάτων τριακοσίων εξήκοντα υπ΄εμού παρά του φιλαργυρεστάτου Μιστρών του οικονόμου Άρτης."

Γεγονός

Ιερομόναχος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Αιτωλία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

αχξγ΄Σεπτέμβριος ιε΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Γιατρός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

αχξγ΄Σεπτέμβριος ιε΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταγωγή του Ιωσήφ Αρβανιτάκη.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

αχξγ΄Σεπτέμβριος ιε΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Αγορά του έργου "Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγοι μετ΄εξηγήσεως Νικήτα του Σερράν" από τον ιερομάναχο Ιωσήφ Αρβανιτάκη.

Τύπος γεγονότος

Περίοδος Ζωής

Χρονολογία γεγονότος

αχξγ΄Σεπτέμβριος ιε΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Γ΄ Κώδικες της Βιβλιοθήκης Αλεξίου Κολυβά

Τίτλος

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Γ΄ Κώδικες της Βιβλιοθήκης Αλεξίου Κολυβά

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916)

Σελίδα αναφοράς

357

Θέμα

Πρόσωπα

Εκδόσεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/