Νοταριακά έγγραφα στην λατινική γλώσσα

Ενότητα:

Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου

Είδος πηγής

Νοταριακά έγγραφα στην λατινική γλώσσα

Τίτλος εντύπου

Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα Λατινικά, Ιταλικά και Γαλλικά κείμενα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος σειράς

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Αριθμός τόμου

65

Τόπος έκδοσης/σύνταξης

Αθήνα

Περισσότερα...

Έτος περιγράμματος

2012

Όνομα συγγραφέα περιγράμματος

Χατζάκης , Ιωάννης

Περισσότερα...

Αριθμός λήμματος

351

Χρονολογία εγγράφων λήμματος

1467-1481

Τόπος σύνταξης πηγής

Χάνδακας

Περισσότερα...

Όνομα συγγραφέα/ εκδότη

Aalberts , J.

Περισσότερα...

Βιβλιογραφική παραπομπή

Νέα στοιχεία για τον Μιχαήλ Αποστόλη και τον Γεώργιο Γρηγορόπουλο στην Κρήτη

Τίτλος

Νέα στοιχεία για τον Μιχαήλ Αποστόλη και τον Γεώργιο Γρηγορόπουλο στην Κρήτη

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

J. Aalberts

Δημοσίευση

Θησαυρίσματα 25 (1995), 143-159

Σελίδα αναφοράς

σσ. 158-159, αρ. 1-3

Σχόλια

Βλέπε την εισαγωγή (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) και τις αρχές της έκδοσης στη Συλλογή, Μελέτες Ιστορίας Δικαίου (Ι. Χατζάκης, Εισαγωγή, Πραγματεῖαι της Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 65 (2012), σσ. 81-107 του έργου). Βλέπε βιβλιογραφία και συντομογραφίες στις σελ. 11-79 του έργου. Βλέπε ευρετήρια τόπων και χρονολόγιο στις σελ. 459-471 του έργου

Νομικοί Όροι

Απόδειξη είσπραξης, εξόφλησης

Μίσθωση ναού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/