Βασιλόπουλος , Μπαλάνος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βασιλόπουλος , Μπαλάνος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Σακελλίωνος περιγράφοντος τον υπ. αρ. 1486 κωδ. (18 αι.) σημειούται: Τεύχος ... κατά το 1793 έτος γεγραμμένον... Επιγέγραπται: "Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσαι ως κοινήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ Ιωαννίνων, κατά τον Γαληνόν".

Γεγονός

Καταγωγή του Μπαλάνου Βασιλόπουλου από τα Ιωάννινα.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ιωάννινα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1793

Περισσότερα...

Γεγονός

"Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσαι ως κοινήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ Ιωαννίνων, κατά τον Γαληνόν".

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Παραπομπή

Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Τίτλος

Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Ημερομηνία

1953

Συγγραφείς

Αλκιβιάδης και Ιωάννης Σακελλίων

Δημοσίευση

Εν Αθήναις 1892

Σελίδα αναφοράς

266

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Εκπαίδευση

Λόγιοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/