Άνθιμος Σιναΐτης ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Σιναΐτης , Άνθιμος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Benesevic περιγράφοντος τον υπ΄αρ. 1997 κώδ. (17 αι.) σημειούται: "1780 σεπτεμβρίω 15 εις Μελαίνικον και τόδε προς τοις άλλοις κτήμασι του Κωνσταντά Λάσκαρη Γγοτοβάνου και εδόθη του ιεροδιακόνου Ανθίμου του Σινά όρους δια να μνημονεύεται αυτός και οι γονείς του και ο κύριος θεός να το δεχθή εις την βασιλείαν του ουρανού."

Γεγονός

Δωρεά κώδικα του Κωνσταντά Λάσκαρη Γκοτοβάτου στη Μονή Σινά με τη μεσολάβηση του Άνθιμου Σιναΐτου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Μελένικο

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Συγγραφή κώδικα, ο οποίος αργότερα δωρήθηκε στη Μονή Σινά με τη μεσολάβηση του Άνθιμου Σιναΐτου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ι.Μ. Σινά

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1780 Σετπέμβριος 15

Περισσότερα...

Γεγονός

Ιεροδιάκονος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τίτλος

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

V. Benesevic

Δημοσίευση

Tomi III, pars I, Petropoli 1917

Σελίδα αναφοράς

296

Θέμα

Πρόσωπα

Δωρεές

Μοναχισμός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/