Αποστόλιος , Αναγώστης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αποστόλιος , Αναγώστης

Περισσότερα...

Περίληψη

Επιγραφή τής τοιχογραφήσεως τού καθολικού της μονής τού Αγίου Γεωργίου-Βουργαρκλίου: "Ανιστορήθη ο πάνσεπτος καί θείος ούτος ναός του αγίου...Γεωργίου ....εν έτει από Αδάμ ξσκβ΄καί από Χριστού 1714 μηνί Σεπτεμβρίω 21. Διά χειρός εμού τού ευτελούς Αποστολίου αναγνώστου εκ χώρας Σακαρέτσι και Παπαχρήστου υιού αυτού και Νικολάου ιστοριογράφου από Καλαρρύτες"

Γεγονός

Ιστόρηση του καθολικού της μονής του Αγίου Γεωργίου-Βουργακλίου από τον Αποστόλιο Αναγνώστη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1714 Σεπτέμβριος 21

Περισσότερα...

Παραπομπή

Μνημεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου: Η κόκκινη Εκκλησιά (Παναγία Βελάς)

Τίτλος

Μνημεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου: Η κόκκινη Εκκλησιά (Παναγία Βελάς)

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Αναστάσιος Ορλάνδος

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927), σ. 153-169

Σελίδα αναφοράς

154

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/