Βενετός

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βενετός

Περισσότερα...

Περίληψη

"... εις τους 1698 Σεπτεμβρίου, 20 ο Καβαλιέρ Δολφίς, οπού εξουσίαζε τον ναυτικόν στόλον των Βενετζιάνων, ενίκησε παντελώς την αρμάδα των Τούρκων, οι οποίοι έχασαν σχεδόν, 300 χιλιάδας ανθρώπους."

Γεγονός

Νίκη του στόλου των Βενετών, υπό το ναύαρχο Δολφίν, επί του στόλου των Τούρκων.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1698 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορικόν. Βιβλίον Ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας. Αρχόμενον από κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και των ακολούθων Σουλτάνων. Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ιστοριών, και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου.

Τίτλος

Ιστορικόν. Βιβλίον Ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας. Αρχόμενον από κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και των ακολούθων Σουλτάνων. Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ιστοριών, και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δωρόθεος Μονεμβασίας

Δημοσίευση

Εν Βενετία 1818. παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων

Σελίδα αναφοράς

457

Θέμα

Πρόσωπα

Στρατός

Στρατιωτικά Αξιώματα

Πόλεμοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/