(ἄτομος) ἰδέα

Ενότητα:

Λεξικό Προσωκρατικής Φιλοσοφίας

Λήμμα

(ἄτομος) ἰδέα

Γλώσσα: Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Επεξήγηση λήμματος

Το άτομον

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Όνομα Φιλοσόφου

Δημόκριτος

Περισσότερα...

Αριθμός χωρίου

A 57 (DK II 99,1), 51 (τίτλ.), 6, 141, 167

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/