Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

39, Παράρτημα 7

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

2006

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη , Λυδία

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

233

Θεματική ενότητα

Ιστοριογραφία, θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Εμπορο-ναυτικό δίκαιο

Βυζαντινό Δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο- Εμπράγματο δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Εμπορο-ναυτικό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε γενικό ευρετήριο σ.207 - 216 και ευρετήριο νομικών όρων σ. 217 - 233

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/