Νομικόν Πρόχειρον ὑπό Μιχαήλ Φωτεινόπουλου εἰς Βουκουρέστιον (1765-1777). Κείμενον ἐκδιδόμενον έπί τῇ βάσει τοῦ Χειρογράφου Κώδικος Suppl. Gr. 1323 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων. Αντί προλόγου. Εισαγωγή υπό Παν. Ι. Ζέπου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Νομικόν Πρόχειρον ὑπό Μιχαήλ Φωτεινόπουλου εἰς Βουκουρέστιον (1765-1777). Κείμενον ἐκδιδόμενον έπί τῇ βάσει τοῦ Χειρογράφου Κώδικος Suppl. Gr. 1323 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων. Αντί προλόγου. Εισαγωγή υπό Παν. Ι. Ζέπου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

24-26

Έτος έκδοσης

1982

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Ζέπος , Παναγιώτης Ι.

Περισσότερα...

Georgescu , Valentin Al.

Περισσότερα...

Σιφωνιού - Καράπα , Αναστασία

Περισσότερα...

Camariano , Nestor

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

ΙΧ-LVIII

Θεματική ενότητα

Ιστοριογραφία, θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εμπορο-ναυτικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση του Νομικού Προχείρου στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/