Connected Agents

Found 4 results
A/a Title Category
92334 Βεράτιον σ. Αβδούλ Μετζήτ πρός μ. Ηρακλείας Διονύσιον Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
94124 Φιρμάνιον σ. Μετζήτ, περί τηρήσεως τών εκκλησιαστικών δικαίων τών ρωμαίων Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
94135 Φιρμάνιον σ. Αβδούλ Μετζήτ, επικυρούν τάς εκκλησιαστικάς προνομίας καί τήν ασυδοσίαν τών εν τή Επικρατεία ευρισκομένων Μονών καί θρησκευτικών Ιδρυμάτων Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
94131 Φιρμάνιον σ. Μετζήτ, υπέρ πΚ. Γερμανού Δ' Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου