Connected Agents

Found 2 results
A/a Title Category
35228 Αποφάσεις συλλογικού οργάνου της Γένοβας, επιφορτισμένου με τις υποθέσεις των κτήσεων της στην Ανατολή στην λατινική γλώσσα Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
45790 Πρακτικά δικών και νοταριακές πράξεις στην λατινική και ιταλική γλώσσα Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου