Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
24958 Carbonara , N. Συγγραφέας Πρόσωπο
8143 Carile , Α. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24767 Casertano , G. Συγγραφέας Πρόσωπο
24817 Cassiner , E. Συγγραφέας Πρόσωπο
24626 Cassirer , E. Συγγραφέας Πρόσωπο
49176 Castano , Alvise νοτάριος Κρήτης Αναφερόμενα πρόσωπα Πρόσωπο
105 Castanos de Medicis, Stelios Συγγραφέας Πρόσωπο
49171 Castrofilaca , Pietro νοτάριος Κρήτης Αναφερόμενα πρόσωπα Πρόσωπο
24556 Cataudella , Q. Συγγραφέας Πρόσωπο
8498 Cattapan , M. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
104 Cavarnos, Constantine Συγγραφέας Πρόσωπο
11601 Cavazzana-R omanelli , Francesca Πρόσωπο
<< 10 10 >>