Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
8177 Cervellini , G. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24664 Chambers , W.R. Συγγραφέας Πρόσωπο
438 Chapman-Rietschi , A. Συγγραφέας Πρόσωπο
439 Chapman-Rietschi , P. Συγγραφέας Πρόσωπο
25446 Cheyns , A. Συγγραφέας Πρόσωπο
8377 Chiaudano , Μ. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
40077 Choirosphaktes , Konstantinos Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39422 Choirosphaktes , Niketas 003 protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38562 Christophoros 001 spatharokoubikoularios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38555 Christophoros 001 Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
12612 Chrysostome , P. Σύνδεση με πρόσωπο Πρόσωπο
5338 Chrysostomides , Julian Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
<< 10 10 >>