Έγινε σαν σήμερα

Ο Γεώργιος Β', ο Τσουδερός και ο Palairet αναχωρούν για την Κρήτη για να συνεχίσουν τον αγώνα. | 1941-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αργά το απόγευμα ο Βενιζέλος επιδίδει στον Γεώργιο Β' την παραίτησή του από την πρωθυπουργία. | 1944-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) ζητεί να τεθούν όλα τα ελληνικά πολεμικά πλοία υπό τις διαταγές του Ναυάρχου Cunningham για να συνεχίσουν τον αγώνα. | 1941-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Palairet τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Υποναύαρχος Α. Σακελλαρίου, δεσμεύθηκε προσωπικά στον Wilson πως δεν θα δημοσιοποιηθεί, χωρίς την έγκριση του τελευταίου, η αναχώρηση του Γεωργίου Β' και της ελληνικής Κυβέρνησης για την Κρήτη, ούτε και η απόφαση για την αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων από την ηπειρωτική χώρα. | 1941-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Βενιζέλος διαβεβαιώνει τον Leeper ότι θα υποβάλει αμέσως την παραίτησή του, εφόσον ο Γεώργιος Β' επιθυμεί να αναλάβει πρωθυπουργός ο Παπανδρέου και ο ίδιος ο Leeper θεωρεί ότι επικεφαλής της Κυβέρνησης, κατά την πολιτική συνδιάσκεψη που πρόκειται να συγκληθεί, θα πρέπει να είναι άτομο που μόλις έφθασε από την Ελλάδα. | 1944-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Παραδίδονται και τα υπόλοιπα πλοία του ελληνικού Στόλου, που είχαν στασιάσει στην Αλεξάνδρεια. | 1944-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μεταφέρονται σε στρατόπεδο συγκεντρώσης 85 άτομα, που ανήκουν στο προσωπικό εδάφους μοίρας της Αεροπορίας, τα οποία αρνήθηκαν να υπακούσουν σε διαταγή που έλαβαν. Θα αντικατασταθούν άμεσα και το σχέδιο μεταφοράς της μοίρας στο θέατρο των επιχειρήσεων παραμένει σε ισχύ. | 1944-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του Πρακτορείου Ελεύθερης Ελλάδας, διεξάγεται στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας η εκλογή των εκλεκτόρων για το Εθνικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού γυναικών. Οι εκλέκτορες θα ψηφίσουν στις 30 Απριλίου για τα μέλη του Συμβουλίου. Παράλληλα εκλέγονται εκλέκτορες στις κατεχόμενες περιοχές, απευθείας από τις οργανώσεις και τα συνδικάτα. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν αυτοδικαίως 36 μέλη της Βουλής του 1936. | 1944-04-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Επιστολή του Μεθοδίου Ανθρακίτη προς Χρύσανθο Νοταρά | 1707 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δημοσίευση αντιγράφου της υπογραφής του Μεθοδίου Ανθρακίτη | 1707 Απρίλιος 23 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δημοσίευση αντιγράφου της υπογραφής του Μεθοδίου Ανθρακίτη | 1707 Απρίλιος 23 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δημοσίευση αντιγράφου της υπογραφής του Μεθοδίου Ανθρακίτη | 1707 Απρίλιος 23 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εξορία του Αλέξανδρου Μουρούζη στην Άγκυρα | 1807 Απρίλιος 23 | Άγκυρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά σε θεραπεία ως θαύμα της αγίας Αικατερίνης | 1741 Απρίλιος 23 | Σκριπερό | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Αναστάσι Μινώτο. | 1703 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στην Διαμάντω. | 1703 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Τζώρτζη Μαρτινέγκο | 1703 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Δημ. Πολύζου υπέρ του ελληνικού σχολείου Αργυροκάστρου, επιβεβαιωμένη από τον Ουγγροβλαχίας Δοσίθεο. | αωθ΄Απρίλιος κγ΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιβεβαίωση από τον μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Δοσίθεο του αφιερωτικού γράμματος του Δημητρίου Πολύζου υπέρ του ελληνικού σχολείου Αργυροκάστρου | αωθ΄Απρίλιος κγ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Αχριδών Κυρίλλου προς τον μητροπολίτη Βελεγράδων Ιωάσαφ για την σύνοδο της Καστοριάς. | 1760 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μετάβαση του Λουκά Βενέρη στη Σίφνο. | 1806 Απρίλιος 23 | Σίφνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ενέργειες του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γερασίμου για την έξωση του μητροπολίτη Κυζίκου Μακαρίου προκειμένου να καταλάβει το θρόνο του | 1809 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ενέργειες του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γερασίμου για την έξωση του μητροπολίτη Κυζίκου Μακαρίου προκειμένου να καταλάβει το θρόνο του | 1809 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Εφέσου | 1809 Απρίλιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιμέλεια από τον Μανουήλ Βερνάρδο της έκδοσης: "Ηθικά τινα Ποιήματα Ερανισθέντα και τύποις εκδοθέντα Εν τη δι΄ Εράνου φιλομούσων Ανδρών νεοσυστάτω Ελληνική Τυπογραφία, Επιμελεία και δαπάνη Μανουήλ Βερνάρδου του Κρητός. Εν Ιασίω 1814, Απριλ. 23" | 1814 Απρίλιος 23 | Ιάσιο | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Θάνατος του Γουλέρμου. | 1765 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Μητροφάνη Γρηγορά προς τον Χρύσανθο Νοταρά. | 1716 Απρίλιος 23 | Βουκουρέστι | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μοναχός | 1777 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μοναχός | 1777 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μοναχός | 1777 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αρχιμανδρίτης | 1786 Απρίλιος 23 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

"Μεταφυσική συντεθείσα μεν και συνερανισθείσα εκ τε παλαιών και νέων παρά του σοφολογιωτάτου κυρίου Βικεντίου Δαμωδού του εκ Κεφαληννίας, μεταφρασθείσα δε και εν πολλοίς πληρωθείσα, αλλά και κατά τάξιν βιβλίων, κεφαλαίων και σελίδων τεθείσα, ναι μην και διασαφηνισθείσα προς ραοτέραν κατάληψιν, παρά του ταπεινού διδασκάλου Σαμουήλ Μοναχού Γεωργιάδου του εξ Αθηνών, αψπζ΄απριλίου κγ΄". | αψπζ΄ Απρίλιος κγ΄ | - | Έργο/Εργογραφία, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκφώνηση επικήδειου προς τιμή του επισκόπου Λιτζάς και Αγράφων Διονυσίου από τον ιερέα Ζαχαρία, πατέρα των Αινιάνων. | αψϟζ΄Απρίλιος κγ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Λιτζάς και Αγράφων | αψϟζ΄Απρίλιος κγ΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)