Έγινε σαν σήμερα

Ο Τσουδερός πληροφορεί τον Strang ότι η ελληνική Κυβέρνηση αποδέχεται το κείμενο της Στρατιωτικής Συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. | 1942-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι οι διαπραγματεύσεις στο Μυρόφυλλο βρίσκονται, ουσιαστικά, σε νεκρό σημείο. Θεωρητικά, ωστόσο, συνεχίζονται. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Στην Πελοπόννησο είναι ανοικτές μόνο οι κύριες οδικές αρτηρίες Κορίνθου - Πάτρας, Πάτρας - Πύργου, Πάτρας - Καλαβρύτων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας, Τρίπολης - Σπάρτης, και Τρίπολης - Μεγαλόπολης - Κυπαρισσίας - Πύλου - Καλαμάτας. Όλες οι άλλες αρτηρίες έχουν κλείσει λόγω των καταστροφών που προκάλεσε ο Ε.Λ.Α.Σ. Οι μόνες σιδηροδρομικές γραμμές εν χρήσει είναι Κορίνθου - Πύργου και Κορίνθου - Τρίπολης. Τα ορεινά είναι ελεύθερα, αλλά οι Γερμανοί εισβάλλουν κατά βούληση, δίχως να συναντούν αντίσταση από τις δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου είναι εγκατεστημένο δυτικά της Δημητσάνας και το κύριο κλιμάκιο του Ε.Α.Μ. βρίσκεται στα Λαγκάδια. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο είναι στη Μουριά, κοντά στη Δημητσάνα. Το σύνολο των ανταρτών της οργάνωσης στις ορεινές περιοχές είναι 2.500 και η κάθε μονάδα έχει συνήθως μέγεθος λόχου. Οι αντάρτες διατηρούν τις περιοχές υπό τον έλεγχό τους τρομοκρατώντας τον πληθυσμό. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Συνεχίζονται οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας εναντίον του Ε.Α.Μ. στην Πελοπόννησο. Τα Τάγματα, που βρίσκονται, προς το παρόν, στον Πύργο και στην Καλαμάτα, αναμένονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο. Ο αστικός πληθυσμός προτιμά τα Τάγματα από το Ε.Α.Μ., που ασκεί τρομοκρατία και προβαίνει σε εκτελέσεις. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης στο Μυρόφυλλο, ο Πυρομάγλου, σε ιδιωτική του συζήτηση με τον Woodhouse, υπογραμμίζει ότι μόνο με την παράταση της ανακωχής θα γίνει δυσχερέστερη η επανάληψη των εμφύλιων συγκρούσεων. Προτείνει να καλέσει ο Τσουδερός αντιπροσώπους των ανταρτών στο Κάιρο, για να κερδίσει χρόνο, αλλά και επειδή το κλίμα εκεί είναι ευνοϊκότερο για τη διατύπωση μετριοπαθών απόψεων. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Τσουδερός τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., απαντώντας στο από 13 Φεβρουαρίου τηλεγράφημά της. Διαβεβαιώνει την Κ.Ε. ότι ο αντιπρόσωπός του βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και δεν έχει σχέση με απεσταλμένο του που έφυγε από την πόλη. Ο αντιπρόσωπός του είναι εντεταλμένος να επιδιώξει γενική συμφωνία όλων των κομμάτων και των οργανώσεων, όσον αφορά το ζήτημα της κυβέρνησης, μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι συζητήσεις μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και του Ζέρβα. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το Γ.Σ.Μ.Α. τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., σχετικά με την προκήρυξη της Ι Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. στην Πελοπόννησο, ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της προκήρυξης αυτής. Όπως είναι γνωστό, δεν υφίστανται διαταγές να καταταγούν αξιωματικοί στον Ε.Λ.Α.Σ., ούτε να αφοπλισθούν εκείνοι που δεν ανήκουν στις δυνάμεις της οργάνωσης αυτής. | 1944-02-16 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Γαστάλδος | 1664 Φεβρουάριος 16 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Γαστάλδος | 1664 Φεβρουάριος 16 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο μητροπολίτη Βελεγράδων Κοσμά. | 1734 Φεβρουάριος 16 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)