Πρόσωπα

A/a Όνομα Τίτλος Ιδιότητα Τύπος
10974 Constantoudaki , M. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
9652 Constantoudaki-Kitromilides , M. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
25545 Cordo , L.A. Συγγραφέας Πρόσωπο
459 Cornelli , G. Συγγραφέας Πρόσωπο
8934 Corner , Gerolamo Ναύαρχος Σύνδεση με πρόσωπο Πρόσωπο
24901 Coseriu , E. Συγγραφέας Πρόσωπο
13676 Cosmai , Franca Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
162 Couloubaritsis, Lambros Συγγραφέας Πρόσωπο
7903 Coureas , N. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24667 Croissant , J. Συγγραφέας Πρόσωπο
415 Croitoru , Rodica Συγγραφέας Πρόσωπο
16670 Crusius , M. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
<< 10 10 >>