Έγινε σαν σήμερα

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας δηλώνει στον Lyttelton, σχετικά με την επιστολή που του απηύθυνε στις 16 Ιανουαρίου, ότι η Ε.Ο.Ν. Αιγύπτου θα διαλυθεί οριστικά σε λίγες μέρες. | 1942-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Τσουδερός παραδίδει στον Dixon το σχέδιο της διακήρυξης που πρόκειται να στείλει στον Γονατά και τους πολιτικούς που συνεργάζονται μαζί του. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τα μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης και ο Τσουδερός καλεί τη βρετανική Κυβέρνηση να κάνει τις προσθήκες που θεωρεί κατάλληλες. | 1942-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Παρατηρείται φοβερή αύξηση των αφροδίσιων νοσημάτων στην Αθήνα, καθώς και μεγάλη συχνότητα κρουσμάτων ελονοσίας στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. Η ελονοσία έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα γερμανικά στρατεύματα. Εξάλλου, η φυματίωση διαδίδεται ταχύτατα στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές. | 1944-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. πιστεύει ότι για λόγους πολιτικής και προπαγάνδας, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί κάποια μονάδα του ελληνικού Στρατού σε πολεμικές επιχειρήσεις. Προτείνει στο W.O., μέχρις ότου συμπληρωθεί ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση του ελληνικού Στρατού, να δημιουργηθεί ελληνική μονάδα καταδρομών για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον δυνάμεων και εγκαταστάσεων του Αξονα στην Ελλάδα. | 1942-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Wood γράφει στον Βαρβαρέσσο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ελληνικής Κυβέρνησης. Προτείνει να διαγραφούν τα παλαιότερα χρέη για την προμήθεια πολεμικού και άλλου υλικού και να παραχωρείται στο μέλλον το αναγκαίο υλικό στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βάσει συμφωνίας εκμίσθωσης και δανεισμού. Προτείνει επίσης να αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση να καλύψει τις άλλες οικονομικές ανάγκες της από τα αποθέματα της Τράπεζας της Ελλάδος και τη φορολογία. | 1942-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper διαβιβάζει στον Eden εκτενή έκθεση για τη δράση που ανέπτυξε ο [Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης] Ε.Ο.Χ.Α. κατά τη διάρκεια του 1942. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε από τον Δαμασκηνό και λειτουργεί κυρίως με την εθελοντική προσφορά γυναικών. Επιτελεί μεγάλο έργο στον τομέα διανομής βοήθειας προς το δοκιμαζόμενο πληθυσμό, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι έχει, σε κάποιο βαθμό, διαβρωθεί από το Ε.Α.Μ. | 1944-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Δ. Αναγνωστόπουλος, Διοικητής της Στρατιωτικής Αστυνομίας Αθηνών, υπογράφει διαταγή προς όλους τους αξιωματικούς να καταταγούν στα Ευζωνικά Τάγματα, για την αποτελεσματική εκκαθάριση των κομμουνιστών. Όσοι αξιωματικοί επιθυμούν να καταταγούν, αλλά και όσοι δεν το επιθυμούν, οφείλουν να υποβάλουν γραπτή δήλωση μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Οι προς κατάταξη αξιωματικοί θα παρουσιασθούν στις 25 του μηνός. | 1944-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C.: 1) να αναφέρεται τεκμηριωμένα στις επιτυχείς αντιστασιακές ενέργειες, αλλά να μη δημιουργεί την εντύπωση ότι η Αντίσταση είναι γενικευμένη, 2) να τονίζει το γεγονός ότι οι συμμαχικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν στρατιωτικούς στόχους, 3) να υπογραμμίζει την επιστράτευση εργατικού δυναμικού από τους Γερμανούς στην Κρήτη, 4) να μην αναφέρεται στις δυσκολίες επισιτισμού στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, αλλά να καθιστά υπεύθυνους τους Γερμανούς για τα γενικότερα προβλήματα υγείας του πληθυσμού, 5) να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά σε επικείμενη απελευθέρωση της Ελλάδας. | 1944-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Churchill τονίζει στον Eden ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εγκατασταθεί ο Γεώργιος Β' στο Κάιρο με ικανό αριθμό υπουργών. | 1943-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Κανελλόπουλος απευθύνεται μέσω του B.B.C. στον ελληνικό λαό και δηλώνει ότι η ελληνική Κυβέρνηση είναι έτοιμη να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, εφόσον απελευθερωθεί η Ελλάδα, για να συγκροτηθεί κυβερνητικό σχήμα που θα εκπροσωπεί όλα τα πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα, είτε αυτά αντιπροσωπεύονται από πολιτικά κόμματα είτε από οργανώσεις της Αντίστασης. | 1943-01-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Καταγωγή του Μανόλη Χαρτζηανή από τους Αγίους Αποστόλους | 1688 Ιανουάριος 20 | Άγιοι Απόστολοι Κρήτης | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Άφιξη πλοίου από την Αθήνα στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με το οποίο οι Βενετοί θα πολιορκούσαν την Αθήνα. | 1688 Ιανουάριος 20 | Ζάκυνθος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καταστροφή πολλών ελιών και ενός σπιτιού εξαιτίας ισχυρότατου αέρα | 1713 Ιανουάριος 20 | Άγιος Ιωάννης Ζακύνθου | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Βέριο. | 1713 Ιανουάριος 20 | Ζάκυνθος | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιγραφή του Ζαχαρία Αινιάν επί της εικόνας της Αναστάσεως. | 1792 Ιανουάριος 20 | Μαυρίλο | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | 1660 Ιανουάριος 20 | Σαγιάδα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | 1660 Ιανουάριος 20 | Σαγιάδα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Ζαφείρη Αλεξανδρή ως μάρτυρα σε έγγραφο σχετικά με τη αφιέρωση κτήματος στη μονή του Ραγίου. | 1660 Ιανουάριος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έκθεση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Ε΄για μερίδα ταραχοποιών μοναχών. | 1710 Ιανουάριος 20 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έκθεση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Ε΄για μερίδα ταραχοποιών μοναχών. | 1710 Ιανουάριος 20 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παραίτηση του πατριάρχη Αλεξανδρείας Γερασίμου στον Σαμουήλ Καπασούλη. | 1710 Ιανουάριος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Θηβαΐδος | 1710 Ιανουάριος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Κοραή προς τον Κοντόσταυλο σχετικά με το Αλγέρι, περιοχή με ελληνικές αποικίες όπως η αρχαία Πεντάπολη των Κυρηναίων. | 1831 Ιανουάριος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1697 Ιανουάριος 20 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αγιογράφηση του ναού της Αγίας Κυριακής των Γκολιάδων στη Φιλιππιάδα επί μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Πορφυρίου με τη συνδρομήτου ιερέα Δημητρίου, του Γιάννη Πανταζή και του Γιάννη Χρίστου Πανταζή | 1814 Ιανουάριος 20 | Φιλιππιάδα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αγιογράφηση του ναού της Αγίας Κυριακής των Γκολιάδων στη Φιλιππιάδα επί μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Πορφυρίου με τη συνδρομήτου ιερέα Δημητρίου, του Γιάννη Πανταζή και του Γιάννη Χρίστου Πανταζή | 1814 Ιανουάριος 20 | Φιλιππιάδα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιστόρηση του ναού του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Λυκοτριχίου επί ηγουμενίας του Ανανία | 1759 Ιανουάριος 20 | Δίσπερη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιστόρηση του ναού του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Λυκοτριχίου επί ηγουμενίας του Ανανία | 1759 Ιανουάριος 20 | Δίσπερη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αδαμάντιου Κοραή προς τον Ιάκωβο Ρώτα σχετικά με την αποστολή βιβλίων στην Τεργέστη μέσω του Νικολάου Αργέντη, που βρισκόταν στη Μασσαλία. | 1821 Ιανουάριος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ποστέλνικος | 1788 Ιανουάριος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καπετάνος ταραμπάνος στον στρατό του Νικολάου Μαυρογένη | 1788 Ιανουάριος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Νεοκαισαιρείας | 7131 Ιανουάριος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Γεωργηλά Τζιπουράκι | 1668 Ιανουάριος 20 | Καλονύχτης | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Ιωαννίνων | αψνθ΄Ιανουάριος κ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Περιθεωρίου | 1576 Ιανουάριος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)