Happened today

Δυνάμεις του Ζέρβα αποκρούουν έξι γερμανικές επιθέσεις στο Βουλγαρέλι. | 1943-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

O Sargent ενημερώνει τον Hardinge σχετικά με τα παράπονα που του εξέφρασε ο Γεώργιος Β' για την υπόθεση των έξι ανεπιθύμητων Ελλήνων. Τονίζει ότι τα άτομα αυτά τρέφουν έντονα φιλοβρετανικά αισθήματα, αλλά συγχρόνως δημοκρατικές και αντιμοναρχικές απόψεις, και ότι έχουν σημαντική υποστήριξη από την ελληνική παροικία στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες, τα μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή υπέδειξαν σε δεδομένη στιγμή στον Τσουδερό, να μην επιδιώξει να τους εκτοπίσει. Ο Sargent υπογραμμίζει ότι η απομάκρυνσή τους είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής της ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η βρετανική Κυβέρνηση με μεγάλη σύνεση. | 1941-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Sargent αναφέρεται στο από 21 Οκτωβρίου τηλεγράφημα 3308 του Lampson και πληροφορεί τον H. Hopkinson, του ελληνικού τμήματος του Γραφείου του Βρετανού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου στο Κάιρο, ότι εξετάζεται άμεσα η πρόταση του Lyttelton να διακηρύξει ο Γεώργιος Β' την πρόθεσή του να αποκαταστήσει το Σύνταγμα του 1911. Προς το παρόν το μήνυμα του Lyttelton προς τον Γεώργιο Β', που περιέχεται στο από 21 Οκτωβρίου τηλεγράφημα 3309 δεν επεδόθη στον Βασιλιά. Ο Sargent προτείνει, για λόγους που θα εξηγηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες, να μη συζητηθεί περαιτέρω το θέμα της διακήρυξης με τον Πρίγκηπα Πέτρο ή μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης στην Αίγυπτο. | 1941-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Wilson αποφάσισε να μη στείλει τον Myers στην Ελλάδα, μέχρις ότου διαλευκανθεί ακριβώς η κατάσταση που δημιουργήθηκε με το φόνο του Βρετανού αξιωματικού - συνδέσμου και την επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. | 1943-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων καλεί τον Casey, τον Leeper και το S.O.E. να προετοιμάσουν προπαγανδιστική εκστρατεία που θα στηρίζεται στα ακόλουθα σημεία: α) ο Ε.Δ.Ε.Σ. δεν συνεργαζόταν με τους Γερμανούς, β) καμία επίθεση του Ε.Λ.Α.Σ. εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. δεν διετάχθη από το Γ.Σ.Μ.Α., γ) ο Ε.Λ.Α.Σ. επετέθη στον Ε.Δ.Ε.Σ. συγχρόνως με τους Γερμανούς, δ) λόγοι για τους οποίους υποστηρίζουν οι Βρετανοί τον Ε.Δ.Ε.Σ. και τον Ε.Λ.Α.Σ., ε) έκκληση του Ζέρβα προς τον Ε.Λ.Α.Σ. να σταματήσει τις επιθέσεις, στ) ο Ε.Δ.Ε.Σ. δεν είναι ο επιτιθέμενος, ζ) οι Γερμανοί επιθυμούσαν τη σύγκρουση του Ε.Δ.Ε.Σ. και του Ε.Λ.Α.Σ., επειδή εξυπηρετεί σαφώς τα συμφέροντά τους. | 1943-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. απωθούν δυτικά των Τρικάλων γερμανικά τμήματα και τους προκαλούν βαρειές απώλειες. | 1943-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. αποκρούουν γερμανικό στρατιωτικό τμήμα 250 ανδρών, το οποίο εκινείτο από την Καστοριά προς τη Δαμασκηνιά. | 1943-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Κανελλόπουλος συναντάται με τον Eden και εξετάζουν θέματα που αφορούν τη συνεργασία των κυβερνήσεών τους. Ο Eden τονίζει ότι η βρετανική Κυβέρνηση τρέφει βαθύ θαυμασμό προς τον Γεώργιο Β' και υπογραμμίζει τη βρετανική πολιτική υποστήριξής του. | 1942-10-26 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Δανεισμός του Δημητρίου Γιαννούλη από τον Άνθιμο Αινίτη. | 1820 Οκτώβριος 26 | Αμόλοχος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δανεισμός 500 γροσίων του επιτρόπου Αμολόχου Άνδρου Δημητρίου Γιαννούλη από τον εξάδελφό του προηγούμενο Γαβριήλ για τη διατήρηση του αξιώματός του. | 1820 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Διορισμός του Αθανασίου Διάκου από τους αγάδες και τους κοτζαμπάσηδες της Λειβαδιάς ως καπετάνοιυ της περιοχής, υπογεγραμμένος από Τούρκους και Έλληνες. | 1820 Οκτώβριος 26 | Λιβαδειά | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπαγωγή επισκοπής Αβύδου στην μητρόπολη Παροναξίας | 1790 Οκτώβριος 26 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπαγωγή επισκοπής Αβύδου στην μητρόπολη Παροναξίας | 1790 Οκτώβριος 26 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συνυπογραφή σε πατριαρχικό σιγίλλιο προς το μητροπολίτη Παροναξίας Νεόφυτο | 1790 Οκτώβριος 26 | Κύζικος | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Δέρκων | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Δέρκων | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Δέρκων | 1790 Οκτώβριος 26 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Δέρκων | 1790 Οκτώβριος 26 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1790 Οκτώβριος 26 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή πατριαρχικής επιστολής από τον μητροπολίτη Βιδίνης Ιερεμία | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Προύσης | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Προύσης | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή πατριαρχικής επιστολής από τον Μητροπολίτη Καισαρείας Γρηγόριο. | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή πατριαρχικής επιστολής από τον Μητροπολίτη Καισαρείας Γρηγόριο. | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Καισαρείας | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Καισαρείας | 1790 Οκτώβριος 26 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συνυπογραφή σε πατριαρχική επιστολή | 1790 Οκτώβριος 26 | Κωνσταντινούπολη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αρχιεπίσκοπος Σίφνου και Μυκόνου | 1647 Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αρχιεπίσκοπος Σίφνου και Μυκόνου | 1647 Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αρχιεπίσκοπος Σίφνου και Μυκόνου | αχοα΄Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παράδοση των κατοίκων της Αίγινας στον Χαρατί πασά. | 1537 Οκτώβριος 26 | Αίγινα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παράδοση των κατοίκων της Αίγινας στον Χαρατί πασά. | 1537 Οκτώβριος 26 | Αίγινα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παράδοση των κατοίκων της Αίγινας στον Χαρατί πασά. | 1537 Οκτώβριος 26 | Αίγινα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πώληση λαδιού από τον Δ. Γλυκή στον Μπάρτολο Βορτολότη. | 1703 Οκτώβριος 26 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπουργός της Διοικήσεως Κορυφών | 1807 Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερομόναχος | 1686 Οκτώβριος 26 | Σκήτη Αγίας Άννης | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερομόναχος | 1686 Οκτώβριος 26 | Σκήτη Αγίας Άννης | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Φραγκίσκου Φίλελφου προς τον Βησσαρίωνα, με την οποία τον παρακαλεί να τον δεχθεί κοντά του στη Ρώμη. | 1471 Οκτώβριος 26 | Μεδιόλανα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Ιακώβου Διασωρίνου προς τον Αλ. Νερούλη, όπου γίνεται λόγος για τον θάνατο του Μιχαήλ Ρωσέτου. | 1544 Οκτώβριος 26 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανιστόρηση του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο χωριό Λοζέτσι Ιωαννίνων από τον ζωγράφο Γεώργιο | 1622 Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μοναχός | αχπς΄ Οκτώβριος κς΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή γράμματος σχετικού με το τίμιο λείψανο της Αγίας Άννης. | αχπς΄ Οκτώβριος κς΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερομόναχος | αχπς΄ Οκτώβριος κς΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συνυπογραφή επιστολής σχετικά με το λείψανο της Αγίας Άννης από τον ιερομόναχο Δανιήλ. | αχπς΄ Οκτώβριος κς΄ | Σκήτη Αγίας Άννης | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθου στον πρωτοσύγκελλον Γαλακτίωνα σχετικά με την κυκλοφορία της έκδοσης του πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσιθέου "Περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων" | 1723 Οκτώβριος 26 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πλημμύρα με καταστροφές σπιτιών και πνιγμούς ανθρώπων και ζώων στην Γκιουμουρτζίνα εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας | 1784 Οκτώβριος 26 | Γκιουμουρτζίνα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στη χήρα του καρατομηθέντα ηγεμόνα Γρηγορίου Γκίκα, Αικατερίνη | 1777 Οκτώβριος 26 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)