Άγιος Γεώργιος Πύργου

Ενότητα:

Αρχειακό και οπτικο-ακουστικό υλικό ερευνών

Όνομα χωριού

Άγιος Γεώργιος Πύργου

Περισσότερα...

Αριθμός

536

Κοινότητα

Αγίου Γεωργίου Πύργου

Επαρχία

Ηλείας

Νομός

Ηλείας

Ποιό είναι το παλαιότερο όνομα του χωριού (αν υπάρχει);

Όχι

Μήπως το χωριό κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες (πχ.χ Ποντίους, Μικρασιάτες ή άλλους - ποιούς; ) ή Σαρακατσάνους, Αρβανίτε, Πομάκους ή άλλες ομάδες;

Όχι

Πόσες εκκλησίες υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό; Μήοως ξέρετε πότε είχε χτιστεί η πρώτη;

Υπήρχαν δυο εκκλησίες: 1) Των "Αγίων Θεοδώρων" χτισμένη λίγο έξω από την κοινότητα και 2) Η "Γέννηση της Θεοτόκου εντός της κοινότητας. Πρώτη χτίστηκε...

Σε ποιούς ανήκαν; Μήπως ήταν οικογενειακές;

Και οι δυο χτίστηκαν από την κοινότητα.

Πόσα νεκροταφεία υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό;

Ενα βρίσκεται στο άκρο της κοινότητας από παλιά. Πριν τη δεκαετία 1930-40.

Πότε για πρώτη φορά λειτούργησε σχολείο στο χωριό;

Από τα τηρούμενα βιβλία του αρχείου του σχολείου φαίνεται για πρώτη φορά το έτος 1896.

Ποιές ήταν οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων γύρω στα 1940;

Οι κάτοικοι ασχολούντο με την καλλιέργεια κτημάτων. Αμπέλια για την παραγωγή σταφυλιών και κρασιού και σταφιδαμπέλων για την παραγωγή σταφίδας. Μικρή μερίδα ασχολείτο με την παραγωγή δημητριακών.

Αν υπήρχε γεωργία, ποια κυρίως προϊόντα καλλιεργούντο;

Σταφύλια-σταφίδα-λίγες ελιές και λάδι. Σιτάρι-καλαμπόκι σε μικρές ποσότητες. Από τ' άλλα προϊόντα λίγα απ΄όλα.

Ποιά από τα γεωργικά προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση και ποιά για το εμπόριο;

Η σταφίδα κυρίως προωθείτο στο εμπόριο. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση.

Σήμερα ποιά προϊόντα καλλιεργούνται στην περιοχή; Εξακολουθούν οι παλιές καλλιέργειες; Αν υπάρχουν νέες, από πότε περίπου έχουν αρχίσει;

Σήμερα καλλιεργούνται όλα τα προαναφερθέντα και επί πλέον οι κάτοικοι ασχολούνται από του έτους 1967 με την καλλιέργεια κηπευτικών και φυστικιών καθώς και της πατάτας.

Παλαιότερα το χωριό ήταν τσιφλίκι, βακούφι ή κεφαλοχώρι;

Όχι

Υπήρξαν μήπως ποτέ τα χτήματα της περιοχής εθνικές γαϊες;

Όχι

Απο πόσα στρέμματα και πάνω ένας κλήρος εθεωρείτο μεγάλος;

Κυρίως από 20 στρέμματα και πάνω.

Πόσοι απο τους κατοίκους του χωριού είχαν τέτοιους μεγάλους κλήρους;

Περίπου από τους κατοίκους οι 12 ως 15 κατείχαν γη 20 στρεμμάτων.

Σήμερα ποιο είναι το μέγεθος ενός μέσου γεωργικού κλήρου;

Περίπου τα 10 στρέμματα

Υπήρχε στο χωριό κτηνοτροφία;

Ναι υπήρχε προβατοτροφία και αιγοτροφία.

Πότε άρχισε να υπάρχει οικόσιτη κτηνοτροφία στο χωριό;

Πριν του έτους 1930

Υπήρχαν τσελιγκάτα στην περιοχή; Πόσα; Εξακολουθούν να υπάρχουν;

Δεν υπήρχαν αλλ' ούτε και σήμερα υπάρχουν.

Μήπως οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με την αλιεία;

Όχι

Μήπως παλαιότερα υπήρχαν στο χωριό οργανωμένες βιοτεχνίες; (εννοείται ως κύρια και συστηματική απασχόληση μιας μερίδας των κατοίκων του χωριού). Τί είδους βιοτεχνίες ήταν;

Όχι

Μήπως οι παλαιότεροι θυμούνται ή γνωρίζουν στοιχεία σχετικά με προηγούμενη κοινοτική οργάνωση, τυχόν ύπαρξη κοινοτικών αρχόντων και κοινοτικών συμβουλίων;

Η κοινωτική οργάνωση ήταν ίδια η σημερινή. Απαρτίζονταν δη. Από τον πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου.

Ποιους φόρους πλήρωναν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού; Σε ποιούς τους πλήρωναν;

Δεν πλήρωναν παλαιότερα οι κάτοικοι φόρους.

Σε πόσες κοινωνικές τάξεις χωρίζονταν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού και πως διακρίνονταν μεταξύ τους;

Δεν χωριζόντουσαν σε κοινωνικές τάξεις.

Ηταν συνηθισμένο οι κάτοικοι του χωριού να προσφέρουν την εργασία τους χωρίς αμοιβή για την εκτέλεση έργων που τυχόν ήταν αναγκαία στην κοινότητα (π.χ. χτίσιμο σχολείου, εκκλησίας, κατασκευή δρόμου κ.α ;

Ναι ήταν συνηθισμένο. Ο πρόεδρος της κοινότητας καθόριζε πρόγραμμα εκτελέσεως έργων. Π.χ. Χτίσιμο σχολείου, εκκλησίας, κατασκευή δρόμων, διάνοιξη χαντακιών κ.ά. Προγραμματίζετο επίσης εργασία συντηρήσεως τέτοιων έργων.

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για όλους τους άνδρες; Απο ποιά ήλικία; Γυναίκες συμμετείχαν;

Η συμμετοχή για τους άνδρες ήταν υποχρεωτική από της ηλικίας των 18 ετών ως της 60ης. Γυναίκες δεν συμμετείχαν.

Αν κάποιος αρνιόταν να συμμετάσχει, τον τιμωρούσαν; Πως;

Ναι τιμωρείτο με χρηματικό πρόστιμο. Τούτο δεν καταβάλλετο από τους ίδιους στο Δημόσιο Ταμείο κατόπιν σχετικού εντάλματος.

Ήταν η αλληλοβοήθεια συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στις οικογένειες της κοινότητας; Σε ποιες κυρίως εργασίες ίσχυε: στις πιο επείγουσες γεωργικές εργασίες όπως π.χ τρύγος, θέρος ή σε όλες ανεξαιρέτως τις γεωργικές εργασίες;

Ναι ήταν και κυρίως στις γεωργικές εργασίες (τρύγο θέρισμα κ.ά) και τις έλεγαν "Δανεικαριές". Καμμιά φορά όταν κάποιος οικογενειάρχης αρρώσταινε και δεν μπορούσε να εκτελέσει επέιγουσα γεωργική του εργασία, την εκτελούσαν άλλοι φίλοι ή συγγενείς. Αυτό λεγόταν "Ξέλαση"

Εκτός απο τις γεωργικές εργασίες σε ποιες άλλες περιπτώσεις ίσχυε η αλληλοβοήθεια (π.χ για το χτίσιμο των σπιτιών);

Ναι στο χτίσιμο των σπιτιών

Μήπως η αλληλοβοήθεια ήταν περισσότερο αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών; Για ποιες κυρίως δουλειές;

Οχι

Πόσα μέλη αποτελούσαν συνήθως μιαν οικογένεια; Μπορείτε να τα ονοματίσετε (π.χ. ο πατέρας του άνδρα, ο αδελφός της γυναίκας κ.ο.κ.);

Οπ ατέρας του άνδρα, η μητέρα του άνδρα, τ' αδέρφια του άνδρα αδελφός-αδελφή, η γυναίκα του άνδρα και τα παιδιά του ζευγαριού αγόρια και κορίτσια.

Πως προσφωνούσαν τα παιδιά τον πατέρα τους και πως τη μητέρα τους;

Πατέρα

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον πατέρα του πατέρα του;

Παππούλη

Πώς τη μητέρα του πατέρα του;

Γιαγιά αλλά και νόνα.

Πως τον πατέρα της μητέρας του;

Παππούλη

Πώς τη μητέρα της μητέρας του;

Γιαγιά ή νόνα

Πώς προσφωνούσε ο παππούς τα εγγόνια του;

Με το όνομα των παιδιών.

Πώς προσφωνούσε η γιαγιά τα εγγόνια της;

Με το όνομα των παιδιών

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τους αδελφούς του;

Με το όνομά τους ή με το "ο λάλας μου"

Πώς τις αδελφές του;

Με το όνομά τους ή και με τη λέξη: Η τσάτσα μου"

Υπήρχαν μήπως ιδιαίτεροι όροι για το μεγαλύτερο αδελφό;

Οχι

Για τη μεγαλύτερη αδελφή;

Οχι

Πώς προσφωνούσαν τα μεγαλύτερα αδέλφια τα μικρότερα;

Με το όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον αδελφό του πατέρα του;

Θείο ή μπάρμπα

Πώς την αδελφή του πατέρα του;

Θεία

Πώς τον αδελφό και πώς την αδελφή της μητέρας του;

Θείο ή μπάρμπα και θεία

Πώς προσφωνούσαν οι θείοι τα ανήψια τους;

Με το όνομά τους

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς το αγόρι τους και πώς το κορίτσι τους;

Με το όνομ΄ατους

Υπήρχαν ειδικά ονόματα για τα πρωτότοκα παιδιά; Για τα υστερότοκα;

Οχι

Πώς ονομάζοντν τα παιδιά απο άλλον πατέρα ή άλλη μητέρα;

Προγόνια

Πώς ονομάζονταν τα δίδυμα;

Διπλάρια

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς του γαμπρού τους γονείς της νύφης;

Συμπεθέρους

Πώς προσφωνούσε η νύφη τον πεθερό της;

Πατέρα

Πώς την πεθερά της;

Μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή του άνδρα της;

Με το όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ο γαμπρός τον πεθερό του;

Πατέρα

Πώς την πεθερά του;

Μητέρα ή μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή της γυναίκας του;

Με το όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ο πεθερός το γαμπρό;

Με το όνομά του ή με τη λέξη: "γαμπρέ"

Πώς προσφωνούσε το γαμπρό η πεθερά;

Με το όνομά του ή με τη λέξη: "γαμπρέ"

Πώς προσφωνούσαν το γαμπρό τα αδέλφια της νύφης;

Το ίδιο "γαμπρέ"

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφοί του γαμπρού;

Με το όνομά της

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφές του γαμπρού;

Με το όνομά της

Πώς προσφωνούσε ο σύζυγος τη σύζυγο και πώς αυτή τον άνδρα της;

Με το όνομά τους και πολλάκις με τις λέξεις: "γυναίκα", "άνδρα" αντίστοιχα.

Πώς όριζαν τα βαφτιστικά ονόματα των παιδιών; (του παππού απο τον πατέρα;), ποιό στο πρώτο κορίτσι; Πώς διάλεγαν τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούσε ο νονός να δώσει όποιο όνομα ήθελε ο ίδιος;

Στο πρώτο αγόρι της οικογένειας δινόταν το όνομα του παππού από τον πατέρα και στο κορίτσι της γιαγιάς πάλι από τον πατέρα. Στη συνέχεια του παππού και της γιαγιάς της μητέρας. Τα υπόλοιπα έπαιρναν το όνομα της αρεσκείας του γαμπρού.

Μπορείτε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές πώς μοιράζονταν οι δουλειές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή οι γυναίκες, εκτός απο τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, ποιές άλλες δουλειές έκαναν (π.χ κουβαλούσαν τα ξύλα, το νερ

Οι άνδρες ασχολούντο με τις γεωργικές εργασίες. Οι γυναίκες εκτός απ΄το νοικοκυριό τους ασχολούντο στο να βοηθούν το άντρα τους σ' όλες τις γεωργικές εργασίες. Κουβαλούσαν ξύλα, νερό, φρόντιζαν τα ζώα, έβοσκαν τα ζώα.

Ποιες απο τις αγροτικές δουλειές έκαναν οι γυναίκες;

Εσκαβαν, τρυγούσαν, χαράκωναν τα κλήματα, μάζευαν ελιές, έσπερναν, θέριζαν και γενικά όλες τις αγροτικές δουλειές.

Ποιες απο τις δουλειές που είχαν σχέση με την κτηνοτροφία εκτελούσαν οι γυναίκες;

Εβοσκαν τα ζώα, τα πήγαιναν για πότισμα, τα οδηγούσαν στη στάνη, τα άρμεγαν τα κούρευαν κά.

Ποιες θεωρούσαν αποκλειστικά ανδρικές δουλειές;

Το κλάδεμα, το ζευγάρι (όργωμα), το πάτημα των σταφυλιών, το αλώνισμα, το κάψιμο των χόρτων, το κουβάλημα του λαδιού από το ελαιοτριβείο.

Τα παιδιά απο ποια ηλικία άρχιζαν να βοηθούν στις δουλειές; Ποιες δουλειές ανέθεταν στα αγόρια και ποιες στα κορίτσια;

Τα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς στις εργασίες τους από 12 κυρίως χρονών. Τα αγόρια στις γεωργικές εργασίες τον πατέρα και τα κορίτσια τη μητέρα στο νοικοκυριό.

Ποιες ήταν οι συνήθειες του τόπου σχετικά με τους γάμους; Τα παιδιά μιας οικογένειεας παντρεύονταν ανάλογα με την ηλικία τους ή έπρεπε πρώτα να παντρευτούν όλα τα κορίτσια και έπειτα τα αγόρια της οικογένειας;

Κυρίως επικρατούσε η αντίληψη ότι έπρεπε πρώτα να παντρευτούν τα κορίτσια. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις, που παντρεύονταν πρώτα τα αγόρια αν είχαν μικρές αδερφές.

Ποια θεωρούσαν ως κανονική ηλικία γάμου για τις γυναίκες και ποια για τους άνδρες; Ήταν επιτρεπτό ή συνηθισμένο η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη απο τον άνδρα;

Για τους άνδρες και για τις γυναίκες η πιο συνηθισμένη ηλικία ήταν των 22-35 ετών. Ήταν επιτρεπτό η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη του άνδρα όταν κατά το γάμο υπήρχε συμφέρον προικός περιουσιακό ή χρηματικό.

Η συνήθεια ήταν ο γαμπρός και η νύφη να είναι απο το ίδιο χωριό; Αν όχι απο ποια χωριά διάλεγαν συνήθως τους γαμπρούς και απο ποια τις νύφες; Μπορείτε να τα ονοματίσετε;

Οχι. Από όποιο χωριό τύχαινε.

Που εγκαθίστατο το νέο ζευγάρι μετά το γάμο; στο πατρικό του γαμπρού; στο πατρικό της νύφης; σε κάποιο καινούριο σπίτι; αποτελούσε το σπίτι αυτό προίκα της νύφης;

Αμέσως μετά το γάμο το νέο ζευγάρι εγκαθίστατο στο πατρικό του γαμπρού. Εκεί τους υποδεχόταν η μητέρα του γαμπρού που φιλούσε το γιό της και στη συνέχεια ασπαζόταν τη νύφη, με το εικόνισμα στα χέρια.

Συνέβαινε μήπως όλα τα αγόρια μιας οικογένειας, όταν παντρεύονταν, να φέρνουν τις γυναίκες τους στο πατρικό τους; Τι γινόταν τότε; Ζούσαν όλοι μαζί, εργάζονταν, έτρωγαν μαζί, κοιμόνταν κάτω απο την ίδια στέγη;

Ναι ζούσαν όλοι μαζί. Εργαζονταν όλοι στην πατρική περιουσία και ο πατέρας μοίραζε στους γιούς του το μερίδιο που αναλογούσε στον καθένα. Έτρωγαν και κοιμόντουσαν όλοι στο ίδιο σπίτι φροντίζοντας από κοινού για όλα τα προβλήματα, που απασχολούσαν γενικά το πατρικό σπίτι. βέβαια τον πρώτο λόγο είχε ο πατέρας.

Κρατούσαν τα αδέλφια την περιουσία αδιαίρετη;

Ναι. Εργάζονταν όλοι μαζί στην πατρική περιουσία. Ο πατέρας ήταν αρχηγός και προγραμματιστής των εργασιών. Όταν όμως ένα από τα παιδιά του αποφάσιζε να εγκατασταθεί σ' άλλο σπίτι ή τότε ο πατέρας του του έδινε το μερίδιό του από την πατρική περιουσία.

Πότε χώριζαν τα αδέλφια; Όταν πέθαινε ο πατέρας; Όταν γίνονται πολλοί και δεν τους χωρούσε πια το σπίτι; Ποιοι λόγοι μπορούσαν να επισπευσουν το χωρισμό των αδελφών;

Η συχνότερη αιτία χωρισμού των αδελφών ήταν η στενότητα χώρου στο πατρικό σπίτι. Τα αδέρφια τότε έπαιρναν το μερίδιο τους από την πατρική περιουσία. Το ίδιο συνέβαινε και σε περίπτωση θανάτου του πατέρα.

Όταν όλα τα παιδιά άνοιγαν δικό τους σπιτικό, ποιος παρέμενε στο πατρικό μαζί με τους γονείς; Ο μεγαλύτερος γιος; Η μεγαλύτερη κόρη; Ο μικρότερος γιος; Η μικρότερη κόρη; Οποιο παιδί θα διάλεγαν οι γονείς;

Εμενε ο μεγαλύτρερος γιός.

Σε ποιες περιπτώσεις μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο;

Οταν δεν υπήρχε στην οικογένεια αγόρι. Οι γονείς της κόρης φρόντιζαν να της βρουν ένα παλικάρι από το χωριό κατά προτίμηση, που διεκρίνετο για την ηθικότητά του, την τιμιότητά του.

Πήγαιναν ποτέ σώγαμπροι άνθρωποι που διέθεταν οι ίδιοι περιουσία;

Ναι πήγαιναν και στην περίπτωση αυτή ο σώγαμπρος κρατούσε και την δική του περιουσία και της γυναίκας του.

Τι γινόταν στις περιπτώσεις που η οικογένεια είχε δύο ή τρια κορίτσια; Για ποιο έπαιρναν το σώγαμπρο; Για το μεγαλύτερο; Για το μικρότερο;

Για το μεγαλύτερο κορίτσι

Αν μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο πώς μοιραζόταν η πατρική περιουσία; Ήταν μήπως υποχρεωμένος ο πεθερός να γράψει στο ΄πονομα του γαμπρού μέρος της περιουσίας του;

Ο πεθερός του σώγαμπρου ήταν υποχρεωμένος να εξασφαλίσει το γαμπρό του από περιουσία. Αν υπήρχαν κι άλλα κορίτσια στην οκογένεια έπαιρναν κι αυτά το μερίδιό τους όταν παντρεύονταν και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά (κτήματα κ.α.) έμεναν στον σώγαμπρο.

Τι γινόταν σ αυτές τις περιπτώσεις με τα επώνυμα; Μήπως έπαιρνε ο γαμπρός το επώνυμο του πεθερού; Τα παιδιά ποιανού το επώνυμο έπαιρναν; Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

Ο σώγαμπρος κρατούσε τ΄ όνομά του και τα παιδιά του έπαιρναν το επώνυμο του πατέρα τους

Πότε δυο άτομα δεν μπορούσαν, λόγω συγγένειας, να παντρευτούν μεταξύ τους; Υπήρξε ποτέ στο χωριό περίπτωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων; Αν ναι, ήταν εξαδέλφια απο πατέρα ή απο μητέρα;

Δεν παντρεύοντα πρώτα και δεύτερα εξαδέλφια καθώς και κουμπάροι. Παντρεύονταν όμως από τρίτα και πάνω εξαδέλφια από πατέρα.

Για τα δεύτερα εξαδέλφια, αν ήθελαν να παντρευτούν, υπήρχε κώλυμα;

Ναι υπήρχε. Θεωρούνταν στενοί συγγενείς.

Μήπως δύο άτομα δεν μπορούσαν να παντρευτούν αν είχαν κοινό επώνυμο;

Όχι, δεν υπήρχε κώλυμα

Υπήρξαν παλαιότερα στο χωριό περιπτώσεις διαζυγίων; Αν ναι για ποιους κυρίως λόγους;

Ναι υπήρχαν διαζύγια. Οι δε λόγοι που οδηγούσαν σ΄ αυτά ήταν 1)η ατεκνία, 2)η ασυμφωνία χαρακτήρων και 3)τα περιουσιακά

Ποιος συνήθως στεφάνωνε το ζευγάρι; Ο νονός του γαμπρού ή ο νονός της νύφς;

Ο νόνός του γαμπρού. Τον καλούσε το ζευγάρι πριν από ένα μήνα περίπου προσφέροντάς του και δώρα.

Ποιος βάφτιζε το πρώτο και ποιοι τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού; Μήπως όλα τα παιδιά μιας οικογένειας είχαν τον ίδιο νονό;

Το πρώτο παιδί βάφτιζε ο νονός του γαμπρου και κουμπάρος τώρα. Τα υπόλοιπα διάφοροι άλλοι συγγενείς, φίλοι κατά προτίμηση του γαμπρού.

Στις περιπτώσεις που μια οικογένεια άλλαζε κουμπάρο ή ήθελε να βρει έναν καινούριο, προτιμούσαν να είναι κάποιος συγγενής ή φίλος ή κάποιος πλούσιος και κοινωνικά ανώτερος;

Στην περίπτωση αυτή προτιμούσαν κουμπάρο πλούσιο και κοινωνικά ανώτερο.

Μεταξύ οικογενειών που συνδέονταν με κουμπαριά, επιτρεπόταν ή απαγορευόταν ο γάμος;

Απαγορευόταν

Δυο παιδιά που είχαν τον ίδιο νονό μπορούσαν ποτέ να παντρευτούν μεταξύ τους;

Όχι

Σε ποιες περιπτώσεις δυο άνθρωποι αποφάσιζαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Μια απλή φιλία. Ακόμη ένα σημαντικό περιστατικό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορούσε να τους οδηγήσει στη σκέψη να γίνουν αδελφοποιτοί. Μια υποχρέωση του ενός προς τον άλλο η προσφορά μιας σημαντικής βοήθειας κ.α.

Ποιες ήταν τότε οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τους;

Ο ένας αγαπούσε τον άλλο πολύ. Βοηθούνταν στις διάφορες εργασίες τους. Συμβουλευόταν ο ένας τον άλλο και γενικά συμπεριφέροντο σαν πραγματικά αδέλφια.

Αδελφοποιτοί μπορούσαν να γίνουν μόνον οι άνδρες μεταξύ τους; Γυναίκα με γυναίκα ή γυναίκα με άνδρα μπορούσαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Κυρίως άνδρς μεταξύ τους

Υπήρχε παλαιότερα στο χωριό ο θεσμός της προίκας;

Ναι υπήρχε. Ο γαμπρός σχεδόν πάντα ζητούσε από τους γονείς της μελλοντικής συζύγου του προίκα (χωράφια ή χρήματα)

Η προικοδοσία γινόταν προφορικά ή με προικοσύμφωνα; Πως ελέγοντο τα προικοσύμφωνα;

Γινόταν με προικοσύμφωνα

Μήπως εκτός απο τα προικοσύμφωνα γνωρίζετε να υπήρχε και κάποιο άλλο είδος γαμηλίων συμβολαίων;

Όχι μόνο με προικοσύμφωνα

Ποιοι συνέτασσαν και ποιοι υπέγραφαν τα προικοσύμφωνα;

Τα συνέτασσαν και τα υπέγραφαν οι συμπέθεροι. Οι πατεράδες γαμπρού και νύφης και παρουσία τρίτου προσώπου αποδεκτού κι από τους δύο.

Εκτός απο τα είδη οικοσυσκευής και το ρουχισμό τι άλλο έπαιρνε συνήθως ένα κορίτσι ως προίκα; -Χρήματα; Πόσα περίπου;

Χρήματα. Το πσό κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 20.000 δρχ και πάντοτε σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του πατέρα.

Σπίτι; Επιπλωμένο;

Πολύ σπάνια

Που; Στο χωριό; Σε κάποια γειτονική πόλη;

Στο χωριό

Χωράφια;

Ναι

Δέντρα; ζωα; καϊκια;

Ζώα

Όλα τα κορίτσια μιας οικογένειας έπαιρναν την ίδια προίκα; Μήπως κάποιο απο αυτά (λ.χ η πρωτότοκη) έπαιρνε κατ έθιμο μεγαλύτερο μερίδιο;

Η πρώτη κόρη έπαιρνε συνήθως το μεγαλύτερο μερίδιο. Και αυτό λόγω της ηλικίας της έπαιρνε να παντρευτεί και να φύγει από το σπίτι.

Μήπως κάποιο απο τα κορίτσια της οικογένειας έπαιρνε προίκα ολόκληρη την πατρική περιουσία, ανεξάρτητας απο την ύπαρξη αλλων παιδιών, αγοριών ή κοριτσιών;

Όχι

Μήπως η προίκα της μητέρας ( σπίτι, χρήματα ή άλλα αγαθα) μεταβιβαζόταν ως προίκα στις κόρες της; Στην περίπτωση αυτή, αν μια γυναίκα αποκτούσε μόνο γιους, σε ποιον μεταβιβαζόταν η προίκα της;

Ναι μεταβιβαζόταν στις κόρες της. Στην περίπτωση που η οικογένεια είχε μόνο γιούς μεταβιβαζόταν σ΄ αυτόν που αποφάσιζε να κατοικήσει μαζί της.

Εκτός απο τον πατέρα είχαν μήπως και οι αδελφοί υποχρέωση να συνεισφέρουν στην προίκιση των κοριτσιών της οικογένειας; Μήπως αυτό συνέβαινε μόνο στις περιπτώσεις θανάτου του πατέρα;

Δεν είχαν καμμιά υποχρέωση. Αν είχε πεθάνει ο πατέρας κάθε αδελφός μπορούσε να προσφέρει ό,τι ήθελε από την πατρική περιουσία που είχε πάρει ή κληρονομήσει ή από τη δική του περιουσία που απέκτησε.

Μια γυναίκα που έπαιρνε προίκα, είχε δικαίωμα να ζητήσει και κληρονομικό μερίδιο;

Όχι δεν είχε τέτοιο δικαίωμα. Συνήθως οι κοπέλες που προικίζοντο έκαναν δήλωση παραιτήσεως μετά την πατριά τους και δεν έπαιρναν τίποτε άλλο (κληρονομικό μερίδιο).

Αν μια παντρεμένη γυναίκα πέθαινε άτεκνη, η προίκα της επιστρεφόταν στην οικογένειά της ή παρέμενε στον άνδρα της;

Τις περισσότερες φορές παρέμενε στον άνδρα της. Σπάνια επιστρεφόταν πάλι στην οικογένειά της.

Μήπως στα μέρη σας υπήρχε η συνήθεια ο γαμπρός να δίνει ζώα ή αλλά πράγματα στον πεθερό πρίν απο το γάμο; Πως λεγόταν η προσφορά αυτή;

Όχι

Πως γινόταν η μεταβίβαση της πατρικής περιουσίας στα αγόρια της οικογένειας; Πότε, με άλλα λόγια, τα αγόρια της οικογένειας έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογούσε; Κατά τη στιγμή του γάμου τους; Υστερα απο το θάνατο του πατέρα; Ύστερα απο το θάνατο και τ

Ανάλογα με τις περιστάσεις. Η μεταβίβαση γινόταν και κατά την παντριά των γιών και μετά το θάνατο των γονιών. Επικρατέστερη η περίπτωση που ερχόταν ο θάνατος του πατέρα. Δηλ μετά το θάνατο του πατέρα.

Ολα τα αγόρια της οικογένειας κληρονομούσαν ίσα μερίδια ή μήπως κάποιο απο αυτά, π.χ ο πρωτότοκος ή ο υστερότοκος κληρονομούσε μεγαλύτερο μερίδιο της πατρικής περιουσίας;

Ανάλογα με την περίπτωση εξαρτάτο από την επιθυμία του πατέρα.

Το μερίδιο που έπαιρναν τα κορίτσια της οικογένειας (είτε ως προίκα είτε ως κληρονομική μερίδα) ήταν ίσο, μικρότερο ή μεγαλύτερο απο το μερίδιο που έπαιρναν τα αγόρια;

Αν τα κορίτσια που παντεύονταν ήταν κάποιας ηλικίας έπαιρναν μεγακύτερο μερίδιο από τα αγόρια. Αυτό αποτελούσε κίνητρο για το γαμπρό να την παντρευτεί. Σ΄ άλλες περιπτώσεις έπαιρναν πότε ίσο και πότε μικρότερο μερίδιο. Ανάλογα με την περίπτωση.

Η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν συνήθως προφορικά ή με διαθήκη;

Τις περισσότερες φορές προφορικά

Μήπως το μοίρασμα της κληρονομιάς γινόταν με λαχνό; Σε ποιες περιπτώσεις ίσχυε αυτός ο τρόπς και μεταξύ ποιων συγγενών γινόταν το μοίρασμα;

Όχι

Αν πέθαινε πρώτα ο σύζυγος, τι μερίδιο της περιουσίας αναλογούσε στη γυναίκα, στην περίπτωση που υπήρχαν παιδιά απο το γάμο;

Τα παιδιά της οικογένειας μοιράζονταν την πατρική περιουσία και από κοινού συντηρούσαν και φρότιζαν τη μητέρα τους.

Αν δεν υπήρχαν παιδιά, εκτός απο τη γυναίκα, ποιοι άλλοι είχαν κληρονομικά δικαιώματα και σε ποιες περιπτώσεις;

Κληρονομικά δικαιώματα είχαν οι άλλοι συγγενείς. Σε πρώτη θέση οι αδελφοί του συζύγου και τα παιδιά του, οι αδελφές του κι έπειτα οι άλλοι.

Αν κάποιος αποκτούσε μόνο κόρες, όταν πέθαινε τον κληρονομούσαν οι κόρες του ή οι αδελφοί του;

Τον κληρονομούσαν οι κόρες του και κανείς άλλος

Ένα παιδί μπορούσε να κληρονομήσει τον αδελφό του πατέρα του, στην περίπτωση που αυτός δεν είχε παιδιά; Συνέβαινε το ίδιο και με τον αδελφό της μητέρας του;

Ναι, κληρονομούσε το θείο του. Πολλές φορές ο θείος μετά το θάνατο του αδελφού του έπαιρνε και το παιδί στο σπίτι του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον αδελφό της μητέρας του.

Σε ποιες περιπτώσεις ένα ζευγάρι αποφάσιζε να υιοθετήσει ένα παιδί; Αν δεν είχε καθόλου πιαδιά ή αν είχε μόνο κορίτσια;

Αν δεν είχε καθόλου παιδιά

Ποια παιδιά προτιμούσαν σ αυτές τις περιπτώσεις; Παιδιά αδελφών; Μακρινών συγγενών; ορφανά;

Προτιμούσαν τα παιδιά των αδελφών

Τι κληρονομικά δικαιώματα είχε ένα υιοθετημένο παιδί;

Κληρνονομούσε όλη την περιουσία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/