Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
39641 Anonymus 008 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40059 Anonymus 010 [patrikios imperial A'?] spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40263 Anonymus 011 [patrikios, imperial protospatharios (?)] Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40268 Anonymus 012 (-os) imperial spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40354 Anonymus 013 protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
40952 Anonymus 014 patrikios, [imperial proto-]spatharios Πρόσωπο
40957 Anonymus 014 patrikios, [imperial proto-]spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
132 Anton , J.P. Συγγραφέας Πρόσωπο
25306 Anwander , A. Συγγραφέας Πρόσωπο
10005 Arbel , B. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8774 Argentis , P. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
12614 Arghiri , Maria Σύνδεση με πρόσωπο Πρόσωπο
10 >>