Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
18794 Arnaoutoglou , Ilias N. Συγγραφέας/ Εκδότης Πρόσωπο
440 Aronadio , Francesco Συγγραφέας Πρόσωπο
38390 Art[abasdos] (?) vestes (?) Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38690 Artabasdos , Anonymus magistros Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
11160 Arvanitakis , D. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24527 Asmis , E. Συγγραφέας Πρόσωπο
9235 Asonitis , S. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
56567 Association Internationale des Études Byzantines Εκδότης Οργανισμός
24364 Atelier Holxer Φωτογράφος Οργανισμός
24124 Atlantic Φωτογράφος Οργανισμός
9114 Atumano , Simone Πρόσωπο
556 Aubry , Gwenalle Συγγραφέας Πρόσωπο
10 >>